DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Quán triệt, học tập Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XII) cho cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô

Hà Linh
05-07-2018 10:10
Kinhtedothi - Ngày 5/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí TP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XII).
 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học truyền đạt những nội dung quan trong trọng trong Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XII).
Tại hội nghị, 300 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí TP Hà Nội đã được Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học truyền đạt 3 Nghị quyết quan trọng trong Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XII). Đó là: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiên lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, đối với Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, T.Ư xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá.
Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị báo chí TP Hà Nội chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, viết bài thu hoạch Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XII). Mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết của T.Ư lần này, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.