DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Quận ủy Thanh Xuân sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025

Hồng Thái
20-06-2020 21:13
Kinhtedothi - Đến ngày 16/6, 53/53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân đã tổ chức thành công Đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7/2020, bảo đảm tiến độ, thành công Đại hội.

Hoàn thành tổ chức Đại hội 53/53 chi, đảng bộ trực thuộc

Theo Quận ủy Thanh Xuân, đến ngày 16/6, 53/53 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Đại hội, đạt 100% (28 đảng bộ cơ sở và 25 chi bộ cơ sở). Trong đó, có 50/53 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Đại hội đúng chương trình, đảm bảo nguyên tắc, bầu cấp ủy khoá mới đúng, đủ theo Đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt. Có 2/53 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Đại hội bầu khuyết cấp ủy (Đảng bộ phường Hạ Đình và Đảng bộ Chi cục Thuế quận).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Chi bộ Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội đang thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả của UBND TP Hà Nội (chủ trương giải thể để thành lập trường phổ thông công lập nhiều cấp học chất lượng cao), nên chưa thực hiện nội dung bầu cấp ủy khóa mới. Tổng số cấp ủy viên được bầu là 380 đồng chí, trong đó diện tái cử chiếm 61,31%; tỷ lệ nữ 36,84%; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 11,05%.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 7/2020.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn có liên quan, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng từ khâu chuẩn bị các văn kiện, điều kiện tổ chức Đại hội đến khi kết thúc Đại hội đạt kết quả tốt.

Thời gian qua, quận Thanh Xuân liên tục đầu tư xây dựng, cải tạo nhiều trường học, trong đó đang cải tạo trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Thanh Xuân Bắc)

Nhận định chính xác những tổ chức cơ sở Đảng có khó khăn về nhân sự cấp ủy, để tập trung tháo gỡ, Quận ủy Thanh Xuân đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy các phường chuẩn bị tốt công tác nhân sự của MTTQ và các đoàn thể tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo theo quy định của Thành ủy.

Các tổ công tác của Quận ủy luôn chủ động bám sát cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và rút kinh nghiệm kịp thời, nhất là trong công tác điều hành Đại hội, điều hành nội dung bầu cử của Đoàn Chủ tịch và công tác kiểm phiếu của Đại hội…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở khối phường của Đảng bộ quận Thanh Xuân 

Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng đã nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội; quán triệt và triển khai nghiêm túc, bám sát các văn bản hướng dẫn của Thành ủy, Quận ủy. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, phân công tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, đồng bộ và trách nhiệm. Qua đó, góp phần quan trọng để tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cuối tháng 7 sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ quận

Tuy nhiên, Quận ủy Thanh Xuân đánh giá, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội của một số ít tổ chức cơ sở Đảng nội dung còn dàn trải, một số nguyên nhân kết quả cũng như khuyết điểm, hạn chế của nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa được phân tích kỹ. Phần phương hướng, các giải pháp thực hiện còn chung chung, chưa mang tính đột phá.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kim Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội 

Cùng đó, báo cáo của các chi, đảng bộ doanh nghiệp còn lúng túng về nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khoá mới của một số ít tổ chức cơ sở Đảng khối doanh nghiệp còn khó khăn. Hầu hết các chi, đảng bộ, tỷ lệ cán bộ trẻ đều không bảo đảm theo quy định ít nhất là 10%. Điều hành của đoàn chủ tịch ở một số Đại hội đôi lúc chưa bám theo chương trình chi tiết, kéo dài thời gian của Đại hội…

Theo Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Thanh Xuân Biện Hòa An, qua chỉ đạo Đại hội cơ sở, các cấp ủy phải quan tâm đến công tác quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy, nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Xuân Trung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kịp thời xử lý và rút kinh nghiệm trước, trong và sau Đại hội. Chủ động xây dựng các văn bản của quận và văn bản hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng cụ thể hóa các văn bản phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị và cơ quan mình.

Tổ công tác của Quận ủy bám sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phản ánh, báo cáo xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có của cơ sở có liên quan đến Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở Đảng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề nghị chuẩn y cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các tổ chức cơ sở Đảng khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của địa phương, cơ quan, đơn vị mình…