DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Quảng Ngãi: Nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 trên 30.000 tỷ đồng

Nghiêm Hà
09-12-2019 17:43
Kinhtedothi - Để đạt được tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8,5% thì trong năm 2020, nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh Quảng Ngãi khoảng 30.000 - 32.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước khoảng 5.000 - 6.000 tỷ đồng.
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.
Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được cấp có thẩm quyền thông qua thì tổng vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi là 25.078,258 tỷ đồng, đã giao trong 4 năm​ 2016 - 2019 trên 16.163 tỷ đồng, còn lại năm 2020 là 8.914 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách địa phương là 5.546 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương  3.368 tỷ đồng.
Tuy nhiên, căn cứ vào nguồn lực thực tế của tỉnh và nguồn lực theo thông báo vốn của trung ương hiện tại thì dự kiến kế hoạch năm 2020 của tỉnh là 5.876 tỷ đồng (bằng 66% kế hoạch trung hạn còn lại), trong đó, ngân sách tỉnh là 4.037 tỷ đồng (bằng 72% kế hoạch) và ngân sách trung ương là 1.838 tỷ đồng (bằng 55% kế hoạch).
UBND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh là 5.876 tỷ đồng; trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương là 4.037 tỷ đồng (bao gồm: Vốn cân đối theo tiêu chí, định mức là 1.932,45 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết là 105 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 2.000 tỷ đồng) và vốn ngân sách trung ương 1.838 tỷ đồng.
Về thứ tự ưu tiên bố trí vốn, UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu còn), thu hồi tối thiểu 34% số vốn ứng trước nguồn ngân sách nhà nước dự kiến thu trong giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thu hồi.
Ưu tiên bố trí vốn dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án hoàn thành trong năm kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước khuyến khích đầu tư và tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư; vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt nhằm hướng đến mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Bố trí các dự án khởi công mới, trong đó ưu tiên các dự án có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.