DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Quốc hội tiến hành bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

Vũ Minh
23-10-2018 10:28
Kinhtedothi - Sáng 23/10, Quốc hội đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội (chiều 22/10) và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Theo đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.
Chiều nay, Quốc hội sẽ nghe Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước; và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước Quốc hội theo quy định.
Sáng 23/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.
Tiếp theo đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.
Chiều 23/10, theo chương trình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín.
Tiếp theo đó, Quốc hội sẽ nghe công bố kết quả kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tiếp sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Sáng 24/10, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín.