DÒNG SỰ KIỆN. * XUÂN CANH TÝ 2020 * 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Quy định rõ trách nhiệm cá nhân trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

Hà Linh
01-08-2017 16:06
Kinhtedothi-Sáng 1/8, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã giám sát việc thực hiện các văn bản kết luận sau thanh tra công vụ; thông báo kết luận giải quyết tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Tin liên quan
  • Giải quyết nhanh các vụ việc, ổn định tình hình, tạo lòng tin cho Nhân dân Giải quyết nhanh các vụ việc, ổn định tình hình, tạo lòng tin cho Nhân dân
 Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại buổi giám sát.
Theo lãnh đạo UBND thị xã Sơn Tây, trong thời gian gần đây, tình hình đơn thư có chiều hướng giảm, đã có những chuyển biến, đơn thư phát sinh cơ bản được giải quyết kịp thời; các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được thị ủy, UBND quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ đầu năm 2016 đến nay, thị xã đã triển khai 11 cuộc thanh tra công vụ, 1 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra, 3 cuộc đang tiếp tục thực hiện; 14 kết luận thanh tra phải tổ chức thực hiện, 8 kết luận thanh tra đã tổ chức thực hiện, 6 kết luận thanh tra đang tổ chức thực hiện; 36 quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện, thực hiện xong dứt điểm 19 quyết định giải quyết khiếu nại, đang thực hiện 16 quyết định, chưa tổ chức thực hiện 1 quyết định; 12 kết luận giải quyết tố cáo, thực hiện xong dứt điểm 3 kết luận giải quyết tố cáo, đang thực hiện 8 kết luận, chưa tổ chức thực hiện 1 kết luận giải quyết tố cáo.
Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND TP cho rằng, thị xã đã tích cực chỉ đạo thực hiện các kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đều được quan tâm giải quyết. Cơ bản người dân có đơn đồng thuận với Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra, vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự phối hợp với Thanh tra thị xã khi thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác minh… Nguyên nhân do trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm của cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của thị xã và một số cơ sở còn yếu và thiếu so với yêu cầu đặt ra; Ban tiếp công dân của thị xã chưa phát huy hết chức năng quy định, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Ngoài ra, một bộ phận người dân còn chưa hiểu đúng hoặc không tuân thủ pháp luật, không chấp hành các quyết định giải quyết dẫn đến nhiều vụ việc dai dẳng kéo dài, vượt cấp.
Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam ghi nhận, đa phần các vụ việc đang tồn đọng ở thị xã là các vụ việc cũ. Thị xã đã tập trung quan tâm xem xét, giải quyết các vụ việc một cách hiệu quả. Trưởng đoàn giám sát đề nghị thị xã Sơn Tây cần tiếp tục rà soát, cập nhật rõ những việc đã làm được, chưa làm được, kiến nghị đề xuất, rõ trách nhiệm, thẩm quyền, lộ trình thời gian giải quyết đối với từng vụ việc đã có kết luận thanh tra. Đề nghị thị xã rút kinh nghiệm trong việc phân tích bảng biểu, giải quyết dứt điểm kết luận thanh tra ở một số vụ việc. Quy định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là những người đứng đầu đơn vị trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. “Mong những vụ việc của thị xã, thị xã sẽ tập trung, chỉ đạo giải quyết cơ bản hoàn thành. Thị xã làm tốt cho mình nghĩa là làm tốt cho TP. TP luôn có hỗ trợ đặc biệt đối với các đơn vị có những điểm nóng”, Trưởng đoàn giám sát mong muốn.