DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Siết chặt quản lý, sử dụng đất nông nông lâm trường

27-03-2015 10:50
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố.
Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, mặc dù đã có nhiều chỉ đạo về việc quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố, nhưng kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao còn hạn chế, tiến độ thực hiện chậm.

Những tồn tại từ trước đây trong công tác quản lý, sử dụng đất chậm được xử lý, khắc phục theo quy định của pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Để khắc phục tình trạng trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đo đạc hiện trạng, cắm mốc ranh giới sử dụng đất các nông, lâm trường, trạm trại đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6925/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 để làm tài liệu, cơ sở cho việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, công ty nông, lâm nghiệp đã được thực hiện cổ phần hóa và các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND TP Hà Nội liên quan đến vấn đề này.

Đối với các đơn vị chưa thực hiện xong các bước quy định tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND thành phố thì UBND quận, huyện, thị xã, các sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… không được làm các thủ tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đăng ký biến động về quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất) và thỏa thuận về sử dụng đất cho các đơn vị thực hiện dự án, trừ trường hợp nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích công cộng.

UBND Hà Nội cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo kết quả thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố trước ngày 31/3/2015.
TAG: