DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”
So sánh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Theo Vietnamplus
31-01-2021 08:51

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.