DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Tăng thông tin tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân

Hà Bình
29-08-2019 08:19
Kinhtedothi - UBND TP vừa có Công văn số 3647 yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tập trung cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của TP.
Trong đó, TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn chủ động rà soát những lĩnh vực, những khâu còn yếu, lựa chọn một số giải pháp để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện. Sở Nội vụ được giao tham mưu thực hiện việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đưa nội dung về Chỉ số PAPI vào chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng của thành phố và là nội dung bồi dưỡng bắt buộc đối với đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã của TP.
Sở TT&TT tham mưu việc tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân về Chỉ số PAPI; tuyên truyền kết quả hoạt động của chính quyền các cấp trong việc thực hiện dân chủ cơ sở. Đồng thời, tăng cường thông tin tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân; tận dụng, cập nhật các kênh tiếp cận thông tin phổ biến như internet, các trang báo điện tử, mạng xã hội... tới người dân. Nghiên cứu việc xây dựng trang thông tin điện tử đến cấp xã.
Cùng với đó, TP yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lồng ghép trong các chương trình, đề án, phối hợp với cơ quan điều tra nhằm nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của TP Hà Nội…