DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội

Hải Dương
25-12-2017 15:50
Kinhtedothi - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai các nhiệm vụ năm 2018 diễn ra sáng 25/12.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, năm 2017, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã hoàn thành tốt và toàn diện mọi nhiệm vụ, với số lượng công việc nhiều, tính chất phức tạp, yêu cầu ngày càng cao hơn. Nổi bật là việc đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.Ư. Phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực trong đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng đánh giá, hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai tích cực, có chiều sâu, thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó, tham mưu để cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng đặt ra, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thủ đô và đất nước, chủ động trong nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao khi thực hiện.
Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 94 của TP, ngành Tuyên giáo đã tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chủ động, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Bên cạnh đó, các lĩnh vực công tác khác: Báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, lịch sử Đảng, khoa giáo... đã có những chuyển biến rõ nét. TP Hà Nội luôn chủ động cung cấp, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí; tăng cường quản lý hoạt động báo chí, xuất bản. Trong lĩnh vực thông tin báo chí, Ban Tuyên giáo T.Ư luôn phối hợp với Hà Nội trong công tác định hướng thông tin, phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền phát hiện, giới thiệu và cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay, biểu dương gương người tốt - việc tốt,...; chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.
Thông qua sự phản ánh có định hướng trên báo chí, các nội dung như: cải cách hành chính, văn minh trật tự đô thị, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác cán bộ, giải quyết những vi phạm về quản lý trật tự đô thị, công tác giải phóng mặt bằng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường cùng các vấn đề dân sinh khác của Hà Nội đã có sự chuyển biến rõ nét, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Một số vụ việc nóng, phức tạp xảy ra trên địa bàn Thủ đô thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo T.Ư trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã tích cực vào cuộc với TP, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần cung cấp thông tin kịp thời, khách quan đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và định hướng dư luận xã hội.
Nhiều báo đã có những bài viết đấu tranh trực diện chống lại những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc trên các diễn đàn và mạng xã hội của các thế lực thù địch, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân chung sức chung lòng đóng góp cho sự nghiệp phát triển Thủ đô. Từ những phát hiện, góp ý của báo chí, TP đã kịp thời điều chỉnh một số chủ trương, nội dung công việc bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.