DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ

Trần Hà
19-05-2020 09:24
Kinhtedothi - Năm nay, dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào đúng dịp sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Như có ý kiến đã nhận định, việc học, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu bảo khó cũng là khó nhưng bảo dễ cũng không sai. Bởi học Bác không phải là những việc xa vời, mà chính từ những hành động cụ thể.
Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã minh chứng một thực tế, việc học và làm theo Bác không còn là khẩu hiệu, mà đã dần thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự thân trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Từng cấp ủy, tổ chức đã xây dựng những chương trình hành động, vận dụng vào từng lĩnh vực cụ thể. Không ít mô hình, cách làm hay trong học và làm theo Bác đã ra đời, thấm nhuần vào đời sống, từng bước trở thành công việc thường xuyên, tự giác của cán bộ đảng viên, nhiều người dân. Kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội.
Đồng thời, việc học tập và làm theo Bác cũng trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là giải pháp thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa", đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Qua đó xây dựng một đội ngũ cán bộ gần dân, hiểu dân, gắn bó với dân, thực sự liêm chính, chí công vô tư như những điều Bác hằng chỉ dạy. Không chỉ ở những việc lớn ấy, cuộc sống cũng cho thấy những hình ảnh rất sinh động nhưng cũng giản dị về học và làm theo Bác. Hàng vạn tấm gương cán bộ, đảng viên và Nhân dân được vinh danh hàng năm là những “bông hoa đẹp”, góp phần lan tỏa tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh vào đời sống…
Trong số này, nổi bật là có không ít cán bộ, đảng viên đã đề cao trách nhiệm nêu gương, tận tâm, tận tụy với công việc, vì lợi ích của Nhân dân; những tập thể quyết liệt đổi mới tư duy hành động, từ lãnh đạo đến nhân viên đều cam kết “nói đi đôi với làm”... Có thể nói rằng, những điển hình tiêu biểu này chính là những nhân tố tích cực để không chỉ mang lại thành quả cho chính mình, còn đóng góp cho cả cộng đồng, làm sâu sắc hơn những tư tưởng, phong cách và đạo đức của Bác.
Tuy nhiên, thực tế việc học và làm theo Bác ở một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức. Việc nhận thức đúng, đầy đủ tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong việc học tập và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân. Do đó, nghĩ về Bác, cần hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nguyện học và làm theo Bác bằng những việc cụ thể trong cuộc sống, thực sự trở thành những hành động tự thân của mỗi người. Cùng với đó nhân lên, lan tỏa các tấm gương tiêu biểu, để mọi người noi theo.