DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Thanh tra Bộ Nội vụ: Đề nghị rà soát, xử lý 5 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý không đủ điều kiện tại Bắc Giang

Linh Chi
26-09-2019 20:02
Kinhtedothi-Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Bắc Giang rà soát, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 27/12/2017 và 5 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng
Tin liên quan
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 465/TB-TTBNV về thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số cấp phó và việc ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) giai đoạn từ 1/1/2016-31/3/2019 thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang. 
Theo đó, trong giai đoạn thanh tra, việc quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức cơ bản thực hiện theo quy định pháp luật. UBND tỉnh đã xây dựng Đề án vị trí việc làm (VTVL), cơ cấu ngạch công chức và được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục với 316 VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính; đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế (TGBC) giai đoạn 2015-2021. Tuy nhiên, đáng chú ý, UBND tỉnh còn giao vượt 1 chỉ tiêu; một số cơ quan, tổ chức sử dụng vượt chỉ tiêu, sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan HCNN, sử dụng HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP không bảo đảm quy định, xây dựng đề án TGBC công chức không đảm bảo tỷ lệ quy định. Việc tiếp nhận trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, theo báo cáo của UBND tỉnh giai đoạn thanh tra đã tiếp nhận 86 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP vào các năm 2016, 2018. Nhìn chung, UBND tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền tuyển dụng theo quy định, song kiểm tra cho thấy 5 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn; một số viên chức trước khi được xét chuyển thành công chức đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức điều động, trưng tập đến công tác tại cơ quan HCNN, không có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; hội đồng kiểm tra, sát hạch có số thành viên vượt quy định.
 Về nâng ngạch công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh đã tổ chức 2 kỳ thi nâng ngạch vào năm 2016 (44 công chức trúng tuyển) và  năm 2018 (68 công chức trúng tuyển), đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định; nhưng việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, tiếp nhận hồ sơ dự thi, xét duyệt hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự thi, thành lập hội đồng thi nâng ngạch còn có sai sót; cách ghi điểm của giám khảo chấm thi ở một số bài thi không bảo đảm quy định...

Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra 417 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thấy việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhìn chung được UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; nhưng một số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chậm so với quy định.
Cơ bản UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và số lượng cấp phó các phòng chuyên môn thuộc cơ quan, tổ chức phù hợp quy định. Song, tại thời điểm thanh tra 1 cơ quan, tổ chức có 4 phó giám đốc sở là không đúng quy định; 51 phòng chuyên môn thuộc 17 cơ quan, tổ chức có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng quy định tại Đề án VTVL. Tại thời điểm thanh tra các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh không còn sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan HCNN.
 Một góc Thành phố Bắc Giang
Thông qua việc thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đủ các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, xét chuyển CBCC cấp xã từ cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số cấp phó.

Trong đó, Thanh tra Bộ đề nghị rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với 5 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt mà tại thời điểm ban hành quyết định tuyển dụng công chức chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 1 trường hợp dự thi nâng ngạch nhưng hồ sơ chưa thể hiện bảo đảm điều kiện theo quy định. Đồng thời, cần kiện toàn sắp xếp số phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch đúng quy định.
Thanh tra Bộ cũng kiến nghị tỉnh chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục; quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; không bổ nhiệm lại thu hồi quyết định với các trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm trình tự, thủ tục không khắc phục được theo quy định tại Thông báo Kết luận 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thưcác văn bản hướng dẫn của Đảng.
Tỉnh cần chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chấp hành nghiêm quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; sử dụng biên chế công chức trong chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao; chấm dứt sử dụng biên chế sự nghiệp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; sắp xếp, điều chuyển số viên chức đang công tác trong cơ quan, tổ chức hành chính về các đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP để làm công việc theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện việc TGBC công chức đảm bảo tỷ lệ quy định.
Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đề nghị tỉnh rà soát, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 27/12/2017 và 5 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sắp xếp, kiện toàn số cấp phó trưởng phòng đúng quy định. Ngoài ra, tỉnh cần thường xuyên tổ chức tập huấn công tác tổ chức cán bộ; tăng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụngquản lý công chức để phát hiện sơ hở, hạn chế và có biện pháp khắc phục kịp thờikiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra những tồn tại đã nêu; tùy tính chất, mức độ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp.