DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ WEF ASEAN 2018 * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thanh tra TP Hà Nội: Giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh

Nguyễn Trường (thực hiện)
22-11-2017 10:18
Kinhtedothi - Nhờ bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), nên công tác thanh tra của TP thời gian qua đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2017), báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra TP Hà Nội.
Ông có thể cho biết kết quả đạt được trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và thanh tra từ đầu năm đến nay?
- Từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp 28.315 lượt công dân đến KNTC. Lãnh đạo các cơ quan của TP tiếp 13.102 lượt công dân (lãnh đạo UBND TP tiếp 415 lượt; lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, sở, ngành tiếp 12.687 lượt). Về xử lý đơn, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 40.706 đơn các loại, gồm: 7.214 đơn KN, 5.146 đơn TC, 28.346 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có nhiều đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện thụ lý. Các cơ quan hành chính của TP thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 2.583 đơn KN, đã giải quyết 2.181 vụ (đạt 84,4%); 978 vụ TC, giải quyết được 688 vụ (đạt 70,3%).
Qua giải quyết KNTC, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 3,01 tỷ đồng và 1.900m2 đất; hoàn trả cho công dân 6,02 tỷ đồng và 840m2 đất; kiểm điểm trách nhiệm 73 tập thể, 61 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc. Các cơ quan hành chính TP triển khai 312 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất, đã kết thúc 212 cuộc. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 35,8 tỷ đồng, 18,58ha đất (đã kiến nghị thu hồi 32,8 tỷ đồng và 1,76ha đất); kiểm điểm trách nhiệm 57 tập thể, 116 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.
Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính của TP còn niêm yết công khai lịch tiếp công dân, thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, nhất là việc tiếp công dân của Thủ trưởng đơn vị. Lãnh đạo UBND TP đã nghiêm túc thực hiện quy định về tiếp công dân định kỳ; trực tiếp chủ trì nhiều cuộc đối thoại với công dân, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết các vụ KNTC đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Đạt được kết quả trên, Thanh tra TP tham mưu cho UBND TP như thế nào?
- Ngay từ cuối năm 2016, Thanh tra TP tham mưu cho UBND TP ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 30/11/2016 về công tác thanh tra năm 2017, Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 6/2/2017 về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn TP và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 01/6/2017 về khắc phục những tồn tại, hạn chế, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân… Đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp công dân đúng quy định; tăng cường đối thoại với công dân, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, không để thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự.
Đi đôi với các việc làm trên, Thanh tra TP còn tham mưu cho HĐND TP ban hành Nghị quyết chuyên đề về các vụ KNTC tồn đọng làm cơ sở giám sát việc thực hiện của các cấp chính quyền TP. Chủ động tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đối với một số địa bàn có khiếu kiện đông người, phức tạp, Thanh tra TP tham mưu Chủ tịch UBND TP chỉ đạo thanh tra công vụ hoặc thành lập Tổ công tác liên ngành để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chính quyền cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ngoài ra, còn tham mưu cho UBND TP ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC.
Thời gian tới, Thanh tra TP chú trọng đến những vấn đề gì, thưa ông?
- Thanh tra TP sẽ nâng cao chất lượng thanh tra, thực hiện thanh tra đột xuất trên một số lĩnh vực quản lý Nhà nước theo chỉ đạo của UBND TP. Mặt khác, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; tăng cường trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu các đề tài khoa học, chuyên đề về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC.
Tham mưu cho UBND TP chỉ đạo các cơ quan hành chính thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giảm thiểu các thủ tục gây phiền hà cho người dân, tổ chức. Tập trung thực hiện ứng dụng phần mềm dịch vụ công mức độ 3, hình thành hạng mục xây dựng phần mền quản lý đơn KNTC của TP. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tồn đọng, phức tạp, kéo dài, bức xúc trong dư luận. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.
Bên cạnh đó, phối hợp tốt với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của TP, tuyên truyền có hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thường phát sinh KNTC. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường đối thoại với công dân ở tại địa phương nơi xảy ra vụ việc, tìm biện pháp đề xuất giải quyết, ổn định tình hình. Mặt khác, rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật cho phù hợp với thực tiễn; xây dựng quy chế công khai, minh bạch trong điều hành hoạt động của đơn vị, hạn chế KNTC.
Xin cảm ơn ông!