DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo thanh tra toàn diện các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

QUANG HẢI
08-01-2021 18:29
Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phải tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn.
Tin liên quan
Ngày 8/1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có thông báo kết luận tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND TP về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến.
Về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu bám sát và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP; các chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao; xây dựng và triển khai Đề án Chuyển đổi số tại TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, động lực; lựa chọn một số dự án đầu tư mới và công trình đang gặp vướng mắc, khó khăn để làm điển hình. Theo đó, nghiên cứu rút ngắn các trình tự, thủ tục liên quan, đảm bảo quy định. Trên cơ sở đó, xây dựng quy trình chuẩn để áp dụng cho từng nhóm dự án trong quá trình triển khai thời gian đến.
Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. 
Đánh giá thực chất tình hình và hiệu quả triển khai công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ, qua đó, hạn chế tối đa các cuộc họp, hội nghị không cần thiết.
Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo tập trung triển khai nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm toán; nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2021.
Đặc biệt, rà soát, đánh giá năng lực hoạt động của các ban quản lý dự án trực thuộc UBND TP. Trên cơ sở đó, sớm nghiên cứu cơ chế, tiêu chí quản lý, điều hành, kiểm soát chặt chẽ và có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý dự án trong thời gian đến.
Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu chỉ đạo tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn, báo cáo Thường trực Thành ủy trong quý I/2021.
Về phương pháp, lề lối làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, chấn chỉnh tư tưởng làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý thiếu sót, vi phạm ngay từ đầu. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên tại các sở, ban, ngành phụ trách những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, như: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP, các sở Tài nguyên-Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch-Đầu tư, các ban quản lý dự án.
Điều động, chuyển đổi vị trí công tác từ cấp trưởng phòng đến phó giám đốc cấp sở và tương đương tại các cơ quan thuộc UBND TP trên cơ sở kết quả rà soát và đánh giá hiệu quả, thái độ làm việc, nhất là các đơn vị phụ trách các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp.