DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng

Hạnh Nhung
19-10-2018 16:21
Kinhtedothi - Sáng 19/10, tại Đà Nẵng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng (Cục Giám định) phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp sẽ tổ chức “Hội nghị thảo luận giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng”. Hội nghị nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.
Hội nghị trình bày rất nhiều vấn đề quan trọng về thực trạng giám định tư pháp và những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng.
 PGS.TS Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về CLCTXD – Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội ngh
Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về CLCTXD – Bộ Xây dựng - PGS.TS Phạm Minh Hà cho biết: “Hoạt động giám định tư pháp xây dựng trong lĩnh vực xây dựng đã có những chuyển biến tích cực, thể chế giám định tư pháp xây dựng về cơ bản đã được hoàn thiện thông qua việc ban hành các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể; các hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện. Nguồn nhân lực thực hiện công tác giám định tư pháp xây dựng đã được tăng cường về số lượng, chất lượng, cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu thực tế. Các vụ việc giám định cơ bản đã được giái quyết, đáp ứng kịp thời các yêu cầu hoạt động tố tụng.
Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực hoạt động giám định tư pháp xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế như: một số tổ chức, các nhân trưng cầu giám định vẫn còn từ chối , né tránh việc giám định tư pháp xây dựng và tham dự các phiên tòa; công tác thanh toán và giám định tư pháp vẫn còn chậm chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu về việc giám định; một số cơ quan trưng cầu chưa nghiên cứu kỹ những quy định của pháp luật về giám định tư pháp, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, nên quyết định trưng cầu giám định chưa đúng đối tượng; một số địa phương vẫn chưa quan tâm, chủ động đôn đốc, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng trên địa bàn đăng ký hoạt động giám định tư pháp xây dựng. Thông qua Hội nghị, Bộ xây dựng muốn lắng nghe ý kiến của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương, các bộ ngành,… cùng nhau trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn trước mắt đối với những vấn đề còn tồn tại trong việc giám định tư pháp xây dựng.”
 Toàn cảnh Hội nghị.
Tại Hội nghị, các chuyên gia đã tham gia thảo luận kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ trong lựa chọn trưng cầu, thậm định, phê duyệt dự toán, thanh toán chi phí giám định; sử dụng kết quả giám định. Qua đó, đưa ra các giải đáp về những khó khăn vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng. Trình bày các tham luận về kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động: lựa chọn, trưng cầu cá nhân, tổ chức thực hiện giám định và xác định nội dung trưng cầu; thẩm định, phê duyệt dự toán; thanh toán chi phí giám định; sử dụng kết quả giám định và một số nội dung khác...
Trước năm 2010, trong lĩnh vực xây dựng chưa có các văn bản pháp luật hướng dẫn riêng cho công tác giám định tư pháp về xây dựng, như quy định năng lực các tổ chức chuyên môn giám định, chi phí giám định, tiếp nhận trưng cầu và thực hiện giám định, nên hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng không thống nhất và có nhiều vướng mắc.
Thông tư số 04/2014/TT-BXD đã được ban hành kịp thời, có những quy định phù hợp với thực tế và quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012. Qua một thời gian áp dụng, Thông tư này đã giải quyết, tháo gỡ được các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng.
Để phục vụ cho hoạt động xây dựng, hiện nay có gần 500 tiêu chuẩn và 18 quy chuẩn kỹ thuật. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực tế hoạt động xây dựng nói chung và hoạt động giám định tư pháp xây dựng.
Về hệ thống tổ chức giám định tư pháp xây dựng, trước năm 2010, trên cả nước chưa có tổ chức chuyên môn tư vấn xây dựng nào được công bố để thực hiện giám định tư pháp, nên cơ quan tiến hành tố tụng thường trưng cầu giám định viên tư pháp là cán bộ, công chức làm công việc quản lý nhà nước về xây dựng để thực hiện giám định.