DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới

14-01-2016 17:39
Kinhtedothi - Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới” vừa ban hành Thể lệ Cuộc thi.
I. Đối tượng dự thi, nội dung, hình thức thi

1. Đối tượng dự thi

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam (kể cả người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm);

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Nội dung cuộc thi

- Tìm hiểu về Luật HTX năm 2012 (tập trung vào nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, lợi ích mà HTX mang lại);

- Giới thiệu mô hình HTX kiểu mới;

- Giới thiệu các HTX, liên hiệp HTX điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX.

3. Hình thức cuộc thi 

Cuộc thi được tiến hành đồng thời với 2 hình thức sau: 

3.1 Thi trên báo chí

- Loại hình báo chí (tất cả báo chí của trung ương và địa phương)

+ Báo hình (truyền hình);

+ Báo nói (phát thanh);

+ Báo viết (báo in, báo điện tử).

- Thể loại thi trên báo chí: phóng sự, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra…

3.2 Thi sân khấu với thể loại: 

- Kịch;

- Tiểu phẩm.

II. Quy định về các tác phẩm dự thi

1. Yêu cầu chung

Tác phẩm dự thi phảm đảm bảo đúng chủ đề, nội dung và thể lệ cuộc thi; đảm bảo nghiêm túc, tính nghệ thuật và có giá trị tuyên truyền cao;

Chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi nào;

Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng tác phẩm dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và vi phạm pháp luật.

2. Yêu cầu đối với các tác phẩm dự thi báo chí (Báo hình, báo nói, báo viết)

Tác phẩm dự thi phải là sáng tạo lần đầu của tác giả, là bản gốc. Nếu sao chép, vi phạm quyền tác giả thì tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tác phẩm phải được đăng tải trên báo chí trong thời gian diễn ra cuộc thi: Từ ngày 18/12/2015 đến hết ngày 20/3/2016 (tính theo dấu bưu điện).

Tác phẩm báo in: Có thể gửi nguyên bản gốc hoặc photo, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

Tác phẩm báo điện tử: Phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

Tác phẩm báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh): Phải gửi đĩa ghi hình, ghi tiếng (USB, CD, VCD, DVD), có lời viết và lời bình, ghi rõ chuyên mục, thời gian phát sóng (ngày, giờ, thời lượng phát sóng) in trên giấy A4 gửi kèm theo.

3. Yêu cầu về thời lượng

Đối với kịch, tiểu phẩm (thi sân khấu): Mỗi tác phẩm dự thi có thời lượng tối đa là 30 phút.

Đối với phóng sự, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra… (thi báo chí):

+ Thi trên báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh): Mỗi tác phẩm dự thi có thời lượng tối đa là 15 phút.

+ Thi trên báo viết (báo in, báo điện tử): Mỗi tác phẩm dự thi có tối đa là 2000 từ (ưu tiên tác phẩm có ảnh minh hoạ).

4. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm dự thi báo chí

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 18/12/2015 đến hết ngày 20/3/2016 (tính theo dấu bưu điện)

Địa chỉ nhận tác phẩm: 

Ban Tuyên truyền và Thông tin - Liên minh HTX Việt Nam

Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Email: phungtoan6688@gmail.com

Ngoài bì ghi rõ: Tác phẩm tham dự “Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới”; ghi rõ họ, tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, số điện thoại, Email của tác giả.

5. Việc sử dụng các tác phẩm dự thi

5.1. Sân khấu (Kịch, tiểu phẩm):

Liên minh HTX Việt Nam phối hợp ghi hình; sở hữu và lưu giữ các tác phẩm dự thi vòng chung khảo. Liên minh HTX các tỉnh, thành phố phối hợp ghi hình; sở hữu và và lưu giữ các tác phẩm dự thi vòng sơ khảo (cấp xã, huyện,  tỉnh, cụm). Tác phẩm dự thi đạt giải cao vòng sơ khảo và chung khảo sẽ được đăng tải, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác tuyên truyền.

5.2. Các tác phẩm dự thi trên báo chí: Ban tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền; không trả lại tác giả. 

III. Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi

1. Đối với thi sân khấu (kịch và tiểu phẩm)

- Đối với cấp xã: 

+ Tổng kết, trao giải cuộc thi trước ngày 15/02/2016. 

+ Lựa chọn mỗi xã 01 tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi cấp huyện.

- Đối với cấp huyện: 

+ Tổng kết, trao giải cuộc thi trước ngày 30/2/2016. 

+ Lựa chọn mỗi huyện 02 - 03 tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

- Đối với cấp tỉnh: 

+ Tổng kết, trao giải cuộc thi trước ngày 15/3/2016. 

+ Lựa chọn mỗi tỉnh 02 - 03 tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi cấp cụm.

- Đối với cấp cụm (có 08 cụm thi theo danh sách kèm theo):  

+ Tổng kết, trao giải cuộc thi trước ngày 30/3/2016. 

+ Lựa chọn mỗi cụm 02 - 03 tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi chung khảo ở Trung ương.

- Đối với Trung ương: tổ chức thi chung khảo vào ngày 10/4/2016 và tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vào ngày 11/4/2016 - Ngày HTX Việt Nam.

2. Đối với thi trên báo chí (báo hình, báo nói, báo viết)

- Thời gian thi, chấm thi: Từ ngày 18/12/2015 đến trước ngày 05/4/2016 (Thời gian nhận tác phẩm thi được quy định tại điểm 4, phần II thể lệ thi). 

- Tổng kết và trao giải: Ngày 11/4/2016 – Ngày HTX Việt Nam. 

IV. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi

1. Ban Chỉ đạo cuộc thi 

Ban Chỉ đạo cuộc thi do Liên minh HTX Việt Nam thống nhất với các cơ quan liên quan và quyết định thành lập, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Liên minh HTX Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Hội Nhà báo.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo cuộc thi trên phạm vi toàn quốc.

2. Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi 

- Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương do Trưởng Ban Chỉ đạo thống nhất với các cơ quan liên quan quyết định thành lập, gồm: đại diện Liên minh HTX Việt Nam làm Trưởng ban, một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, một số cơ quan thông tấn báo chí làm thành viên. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức cuộc thi trên phạm vi toàn quốc.

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp cụm do Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi quyết định thành lập và chỉ định đơn vị đăng cai tổ chức thi. Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố được chỉ định đăng cai tổ chức thi làm Trưởng ban, Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong cụm tham gia làm thành viên. Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức cuộc thi trong phạm vi cụm.

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh do tỉnh ủy, thành ủy quyết định thành lập, do đồng chí Phó Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể hoặc đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố làm Phó Trưởng ban thường trực và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành phố, một số cơ quan thông tấn báo chí làm thành viên. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức cuộc thi trong phạm vi toàn tỉnh, thành phố. 

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện do huyện ủy, quận ủy quyết định thành lập, do đồng chí Phó Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể hoặc đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, đại diện Lãnh đạo văn phòng UBND, một số phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cơ quan thông tấn báo chí làm thành viên. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức cuộc thi trong phạm vi toàn huyện, quận. 

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp xã do Đảng ủy xã, phường quyết định thành lập, do đồng chí Phó Bí thư hoặc đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, một số cán bộ ban, ngành, đoàn thể của xã làm thành viên. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức cuộc thi trong phạm vi toàn xã, phường. 

 Ban Tổ chức cuộc thi các cấp có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. Tổ Thư ký có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức triển khai cuộc thi ở cấp mình.

3. Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi 

- Ban Giám khảo ở cấp nào thì do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cấp đó quyết định thành lập. 

- Ban Giám khảo cuộc thi các cấp có Tổ Thư  ký giúp việc, do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định. 

V. Giải thưởng cuộc thi. 

1. Ở Trung ương (vòng chung khảo toàn quốc):

1.1. Cơ cấu và mức thưởng:

a) Giải thưởng thi sân khấu (kịch và tiểu phẩm)

- 01 giải đặc biệt: 20.000.000 đồng;

- 02 Giải A, mỗi giải: 15.000.000 đồng;

- 04 Giải B, mỗi giải: 10.000.000 đồng;

- 06 Giải C, mỗi giải: 5.000.000 đồng;

- 10 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

- Giải phong trào: Cho 08 Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố (8 cụm, mỗi cụm chọn 1 đơn vị), mỗi giải: 10.000.000 đồng

b) Giải thưởng thi trên báo chí (báo hình, báo nói, báo viết):

- 01 Giải đặc biệt: 20.000.000 đồng;

- Giải thưởng cho báo hình: 

+ 01 Giải A, mỗi giải: 15.000.000 đồng;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000 đồng;

+ 03 Giải C, mỗi giải: 5.000.000 đồng;

+ 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

- Giải thưởng cho báo nói: 

+ 01 Giải A, mỗi giải: 15.000.000 đồng;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000 đồng;

+ 03 Giải C, mỗi giải: 5.000.000 đồng;

+ 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

- Giải thưởng cho báo viết (báo in và báo điện tử): 

+ 01 Giải A, mỗi giải: 15.000.000 đồng;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000 đồng;

+ 03 Giải C, mỗi giải: 5.000.000 đồng;

+ 10 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, trong quá trình chấm thi, tùy điều kiện thực tế, Ban Tổ chức có thể xem xét, có giải thưởng cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm được đăng tải.

1.2. Hình thức thưởng:

- Ban Tổ chức cuộc thi tặng Giấy chứng nhận và trao giải thưởng cuộc thi cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Bằng khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích trong việc đóng góp, hỗ trợ vật chất và các điều kiện bảo đảm, góp phần tổ chức thành công cuộc thi.

2. Ở các cụm, tỉnh, huyện, xã: Chỉ tổ chức tổng kết và trao giải phần thi sân khấu (kịch và tiểu phẩm). 

- Các cụm, tỉnh, huyện, xã tổ chức trao giải thưởng cuộc thi cho các tập thể, cá nhân đạt giải vòng sơ khảo theo tiêu chí của cấp mình;

- Cơ cấu, mức giải thưởng, hình thức thưởng, kinh phí chi thưởng của cấp nào do Ban Tổ chức cuộc thi cấp đó quy định.

VI. Giải quyết tranh chấp

1. Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp về quyền tác giả hoặc những quyền lợi liên quan phát sinh đối với tác phẩm dự thi.

2. Ban tổ chức cuộc thi cấp nào có tránh nhiệm tiếp nhận và giải quyết các tranh chấp ở cấp đó (nếu có).

3. Ban Chỉ đạo là cấp quyết định cuối cùng.

Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa rõ, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương (đồng chí Phùng Khánh Toản, Quyền Trưởng ban Tuyên truyền và Thông tin - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, SĐT: 08049429 - 090414.7784) để được hướng dẫn./.
TAG: