DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY BÁO KINH TẾ& ĐÔ THỊ RA SỐ ĐẦU TIÊN * KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thí điểm các mô hình mới về tổ chức phù hợp với đặc thù Thủ đô

Bảo Quyên
02-03-2018 08:59
Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 70 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" với những công việc cụ thể và mốc thời gian triển khai.
Tin liên quan
 Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Hải Linh
Theo đó, tiếp tục rà soát, thực hiện giảm đầu mối trực thuộc các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị từ TP đến cơ sở và cơ cấu bên trong của từng tổ chức (thực hiện từ năm 2018 và cơ bản hoàn thành vào năm 2019). Không thành lập mới tổ chức trung gian; rà soát, giải thể hoặc sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả; sắp xếp lại, giảm tối đa số lượng phòng, ban và tương đương (thực hiện từ năm 2018).
Từ năm 2018, thực hiện thí điểm các mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của T.Ư, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Hà Nội. Chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho DN, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tới các quận, huyện, thị xã, ban, sở, ngành, đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi thẩm quyền được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế và đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện; Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Tổng kết, đánh giá và có giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.
l Thành ủy cũng ban hành Kế hoạch số 72 thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW "Về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Trong đó, đẩy mạnh thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như DN, kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn.