DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Minh Khôi
08-01-2021 20:40
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 360 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020
Tin liên quan
  • TNS Plus - Ứng dụng giúp kết nối cư dân với ban quản lý TNS Plus - Ứng dụng giúp kết nối cư dân với ban quản lý
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Số điện thoại: 024 7307 3099

4. Số Fax: Không có

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có

6. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã cổ phiếu: TN1

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Số lượng đăng ký chào bán: 1.929.825 cổ phiếu

- Tổng mệnh giá chào bán: 19.298.250.000 đồng

7. Khối lượng vốn cần huy động: 55.000.012.500 đồng

8. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và Công ty con

9. Giá bán ra công chúng: 28.500 đồng/cổ phiếu

10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty

11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:9 - Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu trong số 21.405.984 cổ phiếu đang lưu hành được quyền mua 09 cổ phiếu

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 155 cổ phiếu được quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 1:0,09, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được quyền mua: 155*0,09=13,95 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được quyền mua 13 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,95 sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

12. Xử lý cổ phần không bán hết:

Số cổ phần không bán hết do:

(1) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;

(2) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu; và

(3) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (1.929.825 cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:9

Được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 28.500 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu, sau khi được HĐQT tiếp tục phân phối cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị giới hạn chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành như sau:

30% số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm; 30% số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm và 40% số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

Tuân thủ quy định tại điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau.

Tuân thủ quy định về phân phối cổ phiếu theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

Đảm bảo điều kiện chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

13. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 22/1/2021

14. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 26/02/2021

15. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 26/02/2021

16. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Đối với chứng khoán lưu ký:

Người sở hữu chứng khoán thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Người sở hữu chứng khoán thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Địa chỉ: Tầng 25, tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam và xuất trình chứng minh nhân dân, trường hợp uỷ quyền phải có Giấy uỷ quyền hợp pháp.

17. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Địa chỉ : Tầng 25, Tòa tháp A, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (84-24) 7307 3099 Fax: (84-24) 3771 3651

Website : www.tnsholdings.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Trụ sở : Tòa nhà MB, số 3, đường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (84-24) 3726 2600 Fax: (84-24) 3726 2601

Website : www.mbs.com.vn

18. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Số tài khoản: 034 18 01 0000052

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Long Biên