DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Thực hiện Nghị quyết 18 và 19 tại Sở Nội vụ TP: Tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
01-11-2018 17:35
Kinhtedothi - Chiều 1/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Sở Nội vụ TP.
Tin liên quan
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy.
Nhiều chuyển biến tích cực
Báo cáo do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Hoa trình bày cho thấy, sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” của Thành ủy tại Sở Nội vụ đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của cả tổ chức cơ sở đảng về vai trò cấp ủy trong hoạt động chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Theo đó, Đảng bộ Sở luôn là tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và một trong những tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan TP.
Đối với việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, từ năm 2016, Sở đã tiến hành rà soát, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đến nay, Sở còn 7 phòng chuyên môn (giảm 2 phòng chuyên môn); số lượng chức danh cán bộ cấp phòng phải bố trí, sắp xếp lại sau kiện toàn 4 người và Đảng ủy cơ quan cũng giải thể 1 chi bộ, đổi tên 4 chi bộ…
Tăng cường kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể Sở Nội vụ trong thời gian qua đã tích cực thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Sở đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối trong việc tham mưu UBND TP tổ chức thực hiện các Nghị quyết 18 và 19.
Trong đó nổi bật như: Sở đã chủ động tham mưu cho TP xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; Nghị quyết số 18 và 19. Đặc biệt, đã phát huy tốt dân chủ, đoàn kết nội bộ, năng lực từng cá nhân, tinh thần gương mẫu đi đầu của tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và công tác cán bộ của Sở. Bám sát chỉ đạo của T.Ư, thực tiễn TP, Sở đã tích cực nghiên cứu, đề xuất và quyết liệt tham mưu cho Thành ủy, UBND TP; hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành nội vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ chưa có tiền lệ.
Lưu ý một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để tạo đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tự giác triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của T.Ư nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị TP.
Bên cạnh đó, tập trung tham mưu các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính và phấn đấu thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết 19 đã đề ra. Xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên phù hợp với điều kiện, tình hình của TP. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN.
Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn và phát huy truyền thống gương mẫu, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng nếp văn hóa; thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, phát huy năng lực, sở trường, sức sáng tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, với tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, tiến hành kiểm tra ngay nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư và Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 3 đoàn kiểm tra để làm việc với 12 đơn vị, địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 nghị quyết nêu trên.