DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Tiếp tục tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thi hành công vụ

Trần Hà
22-04-2021 09:22
Kinhtedothi - Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đó là nhận định được đưa ra trong báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đánh giá, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị thuộc TP Hà Nội đã rất nghiêm túc, bài bản, khoa học, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với các Nghị quyết của Đảng, chủ đề năm của TP. Qua đó, phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị; nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác… Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của Nhân dân, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 18-KH/TU đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18- KH/TU của Thành ủy gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy. Đồng thời gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của T.Ư… Trong đó, gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP và kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức TP Hà Nội…