DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Tổ chức di dân vùng ảnh hưởng môi trường tại huyện Sóc Sơn

Việt An
14-10-2019 11:25
Kinhtedothi - UBND TP đã ban hành Quyết định số 5639/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu XLCT Sóc Sơn) kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly.
Tin liên quan
Tổ chức di dân vùng ảnh hưởng môi trường thuộc 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ
Ngày 9/10/2019, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 5639/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu XLCT Sóc Sơn) kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly với nội dung chủ yếu sau: Di dời toàn bộ hộ dân trong vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu XLCT Sóc Sơn) của 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ ra ngoài; tạo hành lang cách ly bằng cây xanh để cải thiện môi trường cho khu vực. Quy mô và nội dung dự kiến đầu tư: Diện tích khoảng 394,5ha bao gồm di dân, GPMB; phá dỡ các công trình sau khi GPMB; trồng cây xanh hình thành hành lang cách ly. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020 - 2021.
Giao UBND huyện Sóc Sơn triển khai nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình; phối hợp chặt chẽ với các dự án liên quan để loại bỏ khối lượng và kinh phí trùng lặp, sử dụng kinh phí chuẩn bị đầu tư tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ nội dung, quy mô đầu tư theo đúng mục tiêu của dự án; lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.
 Ảnh minh họa. 
Hỗ trợ 1.359.450 đồng/m2 đất được giao tái định cư cho các hộ dân vùng ảnh hưởng môi trường
Liên quan nội dung trên, ngày 8/10/2019, UBND Thành phố ban hành văn bản số 4453/UBND-GPMB chấp thuận đề nghị của Liên ngành Tài Nguyên và Môi trường - Tài chính - Xây dựng - UBND huyện Sóc Sơn về chính sách hỗ trợ khi giao đất tái định cư cho các hộ thuộc địa bàn xã Nam Sơn thực hiện dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, để giải quyết khó khăn sau khi nhà nước thu hồi đất và đảm bảo cho người dân có điều kiện mua đất tái định cư theo chủ trương của UBND Thành phố. Cho phép UBND huyện Sóc Sơn áp dụng chính sách hỗ trợ khác khi giao đất tái định cư tại khu tái định cư xã Nam Sơn với mức hỗ trợ khác là 1.359.450 đồng/m2 đất được giao tái định cư.
Đầu tư dự án cải tạo nâng công suất tiếp nhận rác ô chôn lấp số 3 giai đoạn 1 - Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn
Để đảm bảo kế hoạch vận hành đổ rác, kéo dài thời gian vận hành đến hết năm 2021, tạm chứa lượng nước rác tồn đọng của ô 1.4 để đổ rác vào ô 1.4 đến cos cao độ mặt đường, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng công suất tiếp nhận rác ô chôn lấp số 3 giai đoạn 1 - Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Quy mô đầu tư dự kiến: Cải tạo nâng công suất tiếp nhận rác ô chôn lấp số 3 giai đoạn I có diện tích khoảng 3ha bao gồm: Đào lớp đất phủ, đào lớp rác đã phân hủy hiện trạng; trải vải chống thấm HDPE để tạo thể tích tạm chứa nước rác; đắp, đắp bờ bao xung quanh ô 3; xây tường chặn vải chống thống HDPE đồng thời làm thành đảm bảo an toàn khi tạm chứa nước rác. Thời gian thực hiện dự án: năm 2019 - 2020.
Giao Sở Xây dựng - chủ đầu tư và sở quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về phương án, giải pháp cải tạo đề xuất, tính chuẩn xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt. Nghiên cứu, tính toán lựa chọn phương án trên cơ sở tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có đảm bảo an toàn, bền vững công trình, tối ưu về kinh tế, kỹ thuật. Đánh giá hiện trạng cụ thể, lựa chọn quy mô, giải pháp kỹ thuật và dự kiến tổng mức đầu tư đảm bảo quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công. Tổ chức quản lý, triển khai dự án phù hợp điều kiện năng lực.
Triển khai dự án Phủ vải HDPE ô hợp nhất giai đoạn 2 tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn
Tiếp tục các giải pháp bảo vệ môi trường, cùng ngày 8/10/2019, UBND Thành phố tiếp tục ban hành 02 Quyết định số: 5602/QĐ-UBND và 5603/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phủ vải HDPE ô hợp nhất giai đoạn 2 tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn huyện Sóc Sơn và chủ trương đầu tư dự án Phủ vải HDPE ô hợp nhất hồ sinh học tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, nhằm hạn chế tối đa mùi phát tán ra môi trường xung quanh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh khu xử lý, gây mất an ninh, an toàn vận hành bãi; ngăn ngừa sự cố thấm tràn nước rác ra môi trường; giảm thiểu lượng nước rác phát sinh do nước mưa rơi xuống các ô hợp nhất giai đoạn II; tiết kiệm được chi phí xử lý nước rỉ rác. Thời gian thực hiện dự án: năm 2019 - 2020.
Giao Sở Xây dựng - chủ đầu tư và sở quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về phương án, giải pháp cải tạo đề xuất, tính chuẩn xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt. Đánh giá hiện trạng cụ thể, lựa chọn quy mô, giải pháp kỹ thuật và dự kiến tổng mức đầu tư đảm bảo quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công. Tổ chức quản lý, triển khai dự án phù hợp điều kiện năng lực.