DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY, CHỐNG DỊCH COVID-19 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Trình thẩm định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh trước ngày 31/3

Thùy Anh
25-02-2020 12:01
Kinhtedothi - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nhằm đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.
Tin liên quan
  • Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030 Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030
Để thống nhất hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Bộ KH&ĐT đã đưa ra hướng dẫn cụ thể. Theo đó, hồ sơ thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch các tỉnh bao gồm nhiều tài liệu như: Tờ trình về thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh; Báo cáo rà soát đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước; Văn bản của UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ thống nhất về việc trình thẩm định nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tỉnh của cơ quan lập quy hoạch tỉnh…
 Bộ KH&ĐT đôn đốc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030
Hồ sơ thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch các tỉnh, TP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đã được đăng tải trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Bộ KH&ĐT đề nghị các tỉnh, TP tham khảo trên hệ thống này.
Liên quan tới tiến độ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Bộ KH&ĐT đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và trình thẩm định phê duyệt trước ngày 31/3/2020.
Đối với các địa phương đã được Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 thông qua nhiệm vụ, Bộ KH&ĐT đề nghị hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của Hội đồng thẩm định; đồng thời gửi báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và hồ sơ đã hoàn thiện cho Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định...