DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Trong tháng 4/2020 sẽ công bố Chỉ số hài lòng năm 2019

Linh Nguyễn
06-04-2020 18:32
Kinhtedothi-Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 243/QĐ-BNV về Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính đối với người dân, tổ chức; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, môi trường kinh doanh cho DN; nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia theo yêu cầu cải cách hành chính và phát triển KT-XH của Chính phủ.
Theo Kế hoạch, Bộ Nội vụ xác định 3 mục tiêu cụ thể: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 được công bố, thông tin kịp thời, đầy đủ tới cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương cả nước, được các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả trong năm 2020; việc triển khai đo lường sự hài lòng năm 2020 được thực hiện đúng tiến độ thời gian, hiệu quả, chất lượng tốt; phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công (DVC) của chính quyền các cấp của Chính phủ trong giai đoạn 2021-2030 được nghiên cứu, xây dựng.
Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ yêu cầu thực hiện Kế hoạch phải đúng nội dung, tiến độ, đạt mục tiêu đề ra; đảm bảo tiết kiệm, phù hợp nguồn lực được phân bổ; các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, quá trình triển khai phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả các hoạt động chính xác, khách quan, có chất lượng. Việc triển khai và kết quả phải được thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ sử dụng với mọi đối tượng.
 Công chức Bộ Nội vụ tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận "Một cửa"
Đáng chú ý, Kế hoạch này đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện trong năm 2020. Trong đó, đáng lưu ý, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019, thời gian dự kiến vào tháng 4/2020. Sau khi công bố kết quả, các bộ, ngành, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền và triển khai sử dụng Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng cung ứng DVC.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì nghiên cứu, xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng DVC trong giai đoạn 2021-2030; kiểm tra bộ, ngành, địa phương về việc sử dụng Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và việc tự triển khai đo lường sự hài lòng giai đoạn 2017-2020; triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2020.
Kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2020 sẽ được Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ và Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh phối hợp với Bưu điện cấp tỉnh phúc tra, thời gian dự kiến vào tháng 10/2020. Sau khi có kết quả phúc tra, Bộ Nội vụ tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra; xây dựng báo cáo Chỉ số hài lòng năm 2020, thời gian dự kiến từ tháng 10 - 12/2020.
Sau khi công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019, các bộ, ngành, địa phương thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đủ về thực trạng cung ứng DVC nói chung và DVC thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan nói riêng; có thái độ, tác phong phục vụ người dân, tổ chức tốt trong thực thi công vụ; thực hiện cung ứng DVC chất lượng tốt, hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức. Đồng thời, đảm bảo người dân, tổ chức có nhận thức đủ về thực trạng cung ứng DVC của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; giám sát tích cực, phản hồi ý kiến chính xác, khách quan về việc cung ứng DVC của cơ quan hành chính Nhà nước và nhu cầu, mong đợi của bản thân đối với DVC.
Trên cơ sở Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019, các bộ, ngành, địa phương xác định, thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng DVC cho người dân, tổ chức; định kỳ đánh giá kết quả sử dụng Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 của bộ, ngành, địa phương trong báo cáo cải cách hành chính gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.