DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng: Thực hiện nghiệm quy định về xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí

Trần Long
06-12-2019 15:22
Kinhtedothi- Sáng 6/12, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo tại hội thảo.
Tin liên quan
  • Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng: “Chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm” Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng: “Chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm”
 Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo.
Một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị
Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa và góp phần xây dựng Đảng, phát triển đất nước. Để tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện để báo chí phát triển, T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí. Trong đó, xác định công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí giữ vai trò quan trọng.
Bên cạnh kết quả đạt được tương đối toàn diện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí còn tồn tại những hạn chế như: Tình trạng mất dân chủ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên chưa được chú trọng; còn hiện tượng một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hoá; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ mục đích; một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác…
Nhiều ý kiến tham luận trực tiếp tại hội thảo đã tập trung, đánh giá vai trò trách nhiệm, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng đối với hoạt động cơ quan báo chí. Các ý kiến tại hội thảo cũng tập trung đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trong hoạt động cơ quan báo chí, góp phần bảo đảm báo chí hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ mục đích; thể hiện sự dày công nghiên cứu những vấn đề lý luận, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả từ thực tế hoạt động của tổ chức đảng trong cơ quan báo chí; tập trung giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như những nguyên tắc, nội dung, phương pháp đặc thù về công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí hiện nay, dự báo trong thời gian tới….
 Quang cảnh hội thảo.
Tổ chức đảng phải là hạt nhân chính trị lãnh đạo
Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng khẳng định, những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng và là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, diễn đàn của Nhân dân. Báo chí đã phản ánh kịp thời đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thành tựu to lớn mà đất nước đạt được sau 30 năm đổi mới, thực tiễn sinh động của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm thông tin sai trái, thù địch. 
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí vẫn còn nhiều khuyết điểm, hạn chế, chậm được khắc phục. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng. Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy chậm đổi mới về nội dung và về phương pháp tiến hành còn hình thức, còn lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, chưa quan tâm đúng mức tới công tác tư tưởng, chưa dành thời gian thỏa đáng để giải quyết vấn đề tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Việc phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng còn chậm, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan báo chí.
Để tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ đảng viên, biên tập viên, phóng viên quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương đường lối, điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm mỗi cán bộ đảng viên, phóng viên, biên tập viên là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, luôn khắc ghi sứ mệnh của người làm báo và góp phần tích cực xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tư tưởng lý luận trong cơ quan để góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, nâng cao tính tư tưởng của các tác phẩm báo chí. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ cho cán bộ đảng viên, phóng viên, biên tập viên. 
Đối với các cơ quan quản lý, chỉ đạo, chủ quản báo chí cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan báo chí. Tăng cường rà soát, kiện toàn hoạt động của các cơ quan báo chí cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của cấp ủy và tổ chức đảng. 
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam chủ động định hướng, hỗ trợ các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí triển khai thực hiện quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trong đó, chú trọng tổ chức, công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người làm báo. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện về công tác Đảng liên quan đến tiêu chuẩn, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn hóa độ tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ hoạt động báo chí. 
Ngoài ra, các cơ quan báo chí cần quan tâm, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan báo chí. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức người làm báo; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác Đảng cho cán bộ làm công tác Đảng trong các cơ quan báo chí. 
Đối với các cơ quan báo chí cần thực hiện nghiệm các quy định về công tác xây dựng Đảng ở trong các cơ quan báo chí. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong cơ quan báo chí; chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng đảng viên, người làm báo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Quản lý tốt hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, nhất là các phóng viên, biên tập biên, cộng tác viên tại các văn phòng đại diện thường trú. Người đứng đầu các cơ quan báo chí, đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng phải nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư cấp ủy với sai phạm của cán bộ, phóng viên ở đơn vị. 
“Có biện pháp xử lý, kỷ luật nghiêm khắc đối với những sai phạm. Cố gắng làm sao gắn trách nhiệm sai phạm đó với cơ quan chủ quản và với người đứng đầu của cơ quan báo chí. Tránh trường hợp xử bao nhiêu phóng viên nhưng lãnh đạo cơ quan báo chí vẫn bình chân như vại và coi chuyện đó là chuyện của người khác chứ không phải là chuyện của mình; xử lý cơ quan báo chí đó nhưng cơ quan chủ quản vẫn bình chân như vại” – Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh.