DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * BÁO KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ MIỀN TRUNG

Tỷ lệ đô thị hóa ở Quảng Ngãi vẫn ở mức thấp

Hà Phương
21-09-2020 17:05
Kinhtedothi - Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 24,5%. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh không cao, tỷ lệ đô thị hóa cũng không đồng đều.
Tin liên quan
  • Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Ngãi, hệ thống đô thị tỉnh Quảng Ngãi hiện tại gồm 13 đô thị gồm: 1 đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại II là TP Quảng Ngãi, 1 đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV là thị xã Đức Phổ, 11 đô thị còn lại đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.
Một góc thành phố Quảng Ngãi.
Tỷ lệ đô thị hóa cuối năm 2011 của Quảng Ngãi đạt 14,97%; năm 2019 đạt 23,11%; năm 2020 ước đạt 24,5% ( Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra là 20%). Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh không cao, tỷ lệ đô thị hóa cũng không đồng đều, chủ yếu tập trung ở TP Quảng Ngãi với 45,68%; Thị xã Đức Phổ 51,45%;  tỷ lệ đô thị hóa thấp nhất là Ba Tơ với 9,7%.
Mặc dù tốc độ đô thị hóa ở Quảng Ngãi vượt so với Nghị quyết Tỉnh ủy đưa ra (20%) nhưng so với tỷ lệ đô thị hóa trong cả nước thì tương đối thấp (Ước tính đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa bình quân trong cả nước ước đạt 40%) do một số nguyên nhân chủ yếu như: Xuất phát điểm kinh tế của nhiều địa phương trong tỉnh khá thấp, cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị còn yếu kém, cần đến nguồn kinh phí rất lớn để đầu tư nâng cấp, chỉnh trang.
Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, trong đó ngân sách tỉnh dành cho đầu tư phát triển đô thị còn hạn hẹp, trong khi việc kêu gọi thu hút các nguồn vốn và ngân sách chưa đạt mục tiêu đề ra.
Bên cạnh đó, công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong viêc xây dựng, ban hành những thể chế, chính sách mang tính đột phá nhằm thu hút vốn đầu tư và phát triển đô thị còn chưa hiệu quả.
Việc phân tích, đánh giá hiện trạng, xuất phát điểm, các nguồn lực phát triển của thị trường chưa sát với thực tế. Công tác dự báo, xây dựng kế hoạch phát triển đô thị chưa chuẩn xác, không lường hết được những khó khăn.