DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Về lớp đảng viên ngày ấy

Phương Quang
03-02-2020 08:24
Kinhtedothi - Trong lịch sử 90 năm của Đảng, có những lớp đảng viên đặc biệt, được đứng trong hàng ngũ vinh quang của đội ngũ tiên phong trong những hoàn cảnh, điều kiện đặc biệt và cũng đã để lại những dấu ấn đặc biệt về sự phấn đấu, trưởng thành và cống hiến của mình. Có thể kể đến lớp đảng viên đầu những năm 30 thế kỉ trước trong bối cảnh Đảng và phong trào cách mạng tổn thất nặng nề do sự đàn áp của thực dân pháp sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, lớp Đảng viên Hồ Chí Minh sau khi Bác Hồ kính yêu qua đời…
Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ Sở Nội vụ. Ảnh: Trần Anh
Lớp đảng viên mà tôi muốn đề cập tới trong bài viết này, những người đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây khoảng 30 năm, giữa những ngày có thể coi là thoái trào của phong trào cộng sản và CNXH quốc tế cuối thế kỉ trước, sau những phát triển rực rỡ, làm thay đổi diện mạo thế giới.
Những năm cuối thập kỉ 80, đầu thập kỉ 90 thế kỉ trước, do những sai lầm kéo dài của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, hệ thống các nước XHCN Đông Âu sụp đổ. Liên Bang Xô Viết, được coi là thành trì của cách mạng vô sản, nơi tạo dựng và gửi gắm niềm tin của những người cộng sản trên toàn thế giới tan rã, Đảng Cộng sản Liên Xô tuyên bố giải thể… Bối cảnh đáng buồn trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trong nước, đến tư tưởng, hành động của một bộ phận đảng viên.
Có một sự thật không vui là khi ấy, không ít cán bộ, đảng viên tỏ ra hoang mang dao động, một số người đã có những toan tính rời khỏi hàng ngũ của Đảng, thậm chí có những lời nói, hành động đi ngược lại lý tưởng mà chính mình đã lựa chọn và nguyện phấn đấu suốt đời vì sự thành công của lý tưởng cao đẹp đó. Trong bối cảnh ấy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa VI đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HNTW ngày 20/6/1988, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa VI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng bảo đảm thực hiện Nghị quyết đại hội VI của Đảng. Một trong những nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết là “Làm tốt công tác phát triển Đảng, từng bước trẻ hóa đội ngũ của Đảng”.
Nghị quyết nêu rõ, công tác phát triển Đảng cần hướng vào các đối tượng như công nhân, những người lao động ưu tú trong nông dân, lực lượng vũ trang, trí thức xã hội chủ nghĩa, nữ, người dân tộc thiểu số; những vùng, những ngành trọng yếu và còn ít đảng viên. Nâng cao tỷ lệ đảng viên là công nhân trong Đảng, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất công nghiệp; phát triển Đảng trong cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý ở những ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn. Đặc biệt, Nghị quyết nhấn mạnh: “Những người lao động ưu tú trong nông dân cá thể, thợ thủ công cá thể... nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn cũng có thể được kết nạp vào Đảng. Rất chặt chẽ về nguyên tắc và thủ tục kết nạp, đồng thời xóa bỏ những sự phiền hà, máy móc trong việc điều tra lý lịch và công tác xét duyệt. Chống khuynh hướng chạy theo số lượng, ngăn ngừa những phần tử xấu và cơ hội chui vào Đảng, coi trọng hơn nữa chất lượng ngay từ khâu lựa chọn đối tượng để kết nạp vào Đảng. Ở những cơ sở kém nát phải kiện toàn đội ngũ cán bộ cốt cán rồi mới kết nạp đảng viên mới.
Quan tâm lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên và thanh niên, xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh, tạo điều kiện và giúp đỡ các đoàn viên tích cực phấn đấu trở thành đảng viên và hăng hái tham gia xây dựng Đảng, xứng đáng là đội hậu bị của Đảng.” (Trích Nghị quyết NQ/HNTW ngày 20/6/1988, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa VI).
Với tinh thần nói trên, một lớp đảng viên mới của Đảng đã được phát triển. Có thể khẳng định một điều, về cơ bản, đây là lớp đảng viên thực sự đặt niềm tin vào lý tưởng cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. Chỉ có thực sự tin tưởng vào lý tưởng cao đẹp của CNXH thì họ mới lựa chọn con đường đứng vào hàng ngũ của Đảng trong thời điểm khó khăn ấy.Và Đảng ta, với tầm nhìn và sự kiên định lý tưởng CNXH ở Việt Nam, đã tiếp nhận, bổ xung vào đội ngũ của mình những người đảng viên mới được lựa chọn một cách xứng đáng.
Thời gian là sự đánh giá chính xác nhất. Lớp đảng viên ngày ấy hôm nay đã vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, nhiều người trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh.
Nhân kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, nhắc tới lớp đảng viên ngày ấy là để thấy trong những hoàn cảnh cụ thể, Đảng ta luôn có những chủ trương đúng đắn, mà việc đặt ra nhiệm vụ tiếp tục phát triển đội ngũ trong tình hình những năm cuối những năm 1980, đầu 1990 là một minh chứng. Và cũng là để nhắc đến tấm lòng, ý chí của một lớp đảng viên đã có lựa chọn đúng đắn và luôn giữ niềm tin về lý tưởng mà mình đã lựa chọn, cống hiến!