DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Việt Nam sắp có Ban điều phối ứng cứu an toàn mạng quốc gia

Hà Thanh
01-06-2017 19:45
Kinhtedothi - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) sẽ thành lập Ban điều phối ứng cứu an toàn mạng quốc gia vào tháng 7 năm nay.
Tin liên quan
  • VNCERT phát lệnh điều phối toàn quốc yêu cầu chặn virus WannaCry VNCERT phát lệnh điều phối toàn quốc yêu cầu chặn virus WannaCry
Bộ TT&TT vừa ra quyết định phê duyệt Kế hoạch của Bộ TT&TT triển khai Quyết định 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.
 
Theo đó, VNCERT được giao chủ trì triển khai 11/17 nhiệm vụ. Cụ thể, cùng với việc xây dựng công văn của Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện Quyết định 05 gửi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp, hoàn thành trong tháng 6/2017, VNCERT cũng chịu trách nhiệm xây dựng dự thảo Thông tư quy định về điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (Thay thế cho Thông tư 27/2011/TT-BTTTT); xây dựng các quy trình, biểu mẫu báo cáo, tiếp nhận sự cố; xây dựng quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ khi xảy ra sự cố nghiêm trọng cho các đơn vị tham gia Bộ phận tác nghiệp ứng cứu khẩn cấp.
Thời hạn Bộ TT&TT yêu cầu phải hoàn thành Thông tư thay thế Thông tư 27 và quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ khi xảy ra sự cố nghiêm trọng cho các đơn vị tham gia Bộ phận tác nghiệp ứng cứu khẩn cấp là tháng 12/2017. Riêng với việc xây dựng các quy trình biểu mẫu báo cáo, tiếp nhận sự cố, thời hạn thực hiện trong quý IV/2017.
Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng giao VNCERT chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng các quyết định của Bộ TT&TT đối với việc thành lập Ban điều phối dứng cứu sự cố an toàn mạng quốc gia;
Bộ phận tác nghiệp ứng cứu sự cố khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Ban điều hành mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.
Đồng thời, chủ trì xây dựng, triển khai kế hoạch và quy chế hoạt động của Cơ quan thường trực, Ban điều phối ứng cứu sự cố quốc gia, Mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia. Các nhiệm vụ này đều có thời hạn hoàn thành là tháng 7/2017.
Cũng theo Kế hoạch mới được Bộ TT&TT ban hành, Vụ Kế hoạch - Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với VNCERT và Vụ Pháp chế để cùng Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn chi tiết về kinh phí thực hiện các phương án, kế hoạch, hoạt động điều phối, ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này theo yêu cầu của Bộ TT&TT là tháng 12/2017.
Kế hoạch của Bộ TT&TT nêu rõ 4 nhiệm vụ Trung tâm thông tin chịu trách nhiệm chủ trì, đó là thành lập Đội ứng cứu sự cố của Bộ TT&TT; xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ TT&TT; định kỳ tổ chức diễn tập an toàn thông tin của Bộ TT&TT; và triển khai ứng cứu cho các hệ thống thông tin thuộc Bộ TT&TT khi có sự cố.