DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo về khoa học công nghệ

PV
27-04-2021 15:50
Kinhtedothi - Theo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025, TP Hà Nội đặt ra 5 mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Tin liên quan
Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của TP Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, ngày càng đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nội đã khẳng định vai trò là trung tâm hàng đầu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.
Hà Nội đã khẳng định vai trò là trung tâm hàng đầu về KHCN và đổi mới sáng tạo của cả nước. Trong ảnh: Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: Phương Nga

Hà Nội đã quan tâm khai thác, phát huy tiềm lực KH&CN trên địa bàn, nhất là trí tuệ, tiềm năng "chất xám" của đội ngũ trí thức, các trường đại học và cao đẳng, viện nghiên cứu. Trên địa bàn Thành phố có 80% trường đại học, viện nghiên cứu, 82% phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, 65% số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học và tiến sĩ của cả nước; từng bước góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô Hà Nội.
Hà Nội đã khẳng định vai trò là trung tâm hàng đầu về KHCN và đổi mới sáng tạo của cả nước, thể hiện qua quy mô về tiềm lực KHCN, cường độ đầu tư và kết quả hoạt động KHCN. Các nhiệm vụ KHCN đã chuyển mạnh từ phương thức chủ yếu giao trực tiếp sang đặt hàng tuyển chọn đơn vị thực hiện. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả hơn vào thực tiễn, phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Giai đoạn 2016 - 2020, TP Hà Nội đã triển khai thực hiện 416 nhiệm vụ khoa học & công nghệ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các nhiệm vụ sau khi nghiệm thu đã được ứng dụng vào thực tiễn ở các mức độ và quy mô khác nhau góp phần quan vào việc hoạch định chiến lược, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô.
Là đầu tàu của cả nước trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, trong giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội đặt ra mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghệ cao với tiềm lực nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng chuyển giao công nghệ dẫn đầu cả nước. Tiến tới nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong nghiên cứu cơ bản về toán, vật lý và y học. Đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về khoa học dữ liệu (data science) và trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ 5G và sau 5G. Phấn đấu dẫn đầu cả nước về công bố khoa học quốc tế. Dẫn đầu cả nước về hình thành, phát triển tài sản trí tuệ; xây dựng và phát triển thương hiệu Hà Nội.
Các chỉ tiêu cụ thể mà Chương trình số 07-Ctr/TU đặt ra bao gồm: Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp hơn 50% vào tăng trường GRDP; Tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 7 đến 7,5%; Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng sản phẩm nông nghiệp đạt hơn 70%; Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; Doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt hơn 50%; Tối thiểu 40% sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ; Phấn đấu dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế; tốc độ gia tăng đăng ký sáng chế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
Để thực hiện các mục tiêu này, TP Hà Nội tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là Chiến lược phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gồm cả các chính sách từ Trung ương và chính sách đặc thù của Thủ đô. Thành phố sẽ xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ về tài chính, đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho kinh tế Thủ đô.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: Để thực hiện các mục tiêu này, TP Hà Nội tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gồm cả các chính sách từ Trung ương và chính sách đặc thù của Thủ đô. Thành phố sẽ xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ về tài chính, đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho kinh tế Thủ đô.

Các chỉ tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

(1) Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP;

(2) Tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 7 - 7,5%;

(3) Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng sản phẩm nông nghiệp: Trên 70%;

(4) Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP;

(5) Doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%;

(6) Tối thiểu 40% sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ;

(7) Phấn đấu dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế; tốc độ gia tăng đăng ký sáng chế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.