DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Xây dựng hình ảnh người cán bộ bưu điện thanh lịch, văn minh

Thanh Bình
03-05-2018 17:31
Kinhtedothi - Chiều 3/5, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương – Phó Trưởng đoàn Giám sát số 3 của Thành ủy làm việc với Đảng ủy Bưu điện TP Hà Nội về việc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI.
Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU, giai đoạn 2016-2017, Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội đã lãnh đạo Bưu điện Hà Nội hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV đề ra: Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD luôn có sự tăng trưởng cao, bền vững; công tác lãnh đạo điều hành luôn được đổi mới, quyết liệt, sát với thực tế; mạng lưới bưu chính luôn được mở rộng, phát triển phát huy được lợi thế, đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD; mở thêm nhiều dịch vụ mới như: Tài chính bưu chính, dịch vụ hành chính công... nâng cao được hiệu quả mạng lưới, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế Thủ đô; đời sống, thu nhập của CBCNV được đảm bảo; an ninh, trật tự an toàn mạng lưới được ổn định.
  Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc.
Vể hạ tầng mạng CNTT, hiện nay, 100% điểm giao dịch phục vụ khách hàng và 179/330 điểm bưu điện văn hóa xã được kết nối bằng hệ thống cáp quang tốc độ cao và ổn định. Kết quả ứng dụng rộng rãi CNTT trong công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Bưu điện TP Hà Nội đã mang lại hiệu quả cao. Bưu điện Hà Nội đã thực hiện triển khai, tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên toàn địa bàn thành phố (12 quận nội thành và 18 huyện, thị xã; số lượng trên 550 nghìn người thụ hưởng với tổng số tiền chi trả trên 2.300 tỷ đồng).
Bưu điện TP Hà Nội xác định việc phát triển và duy trì các hoạt động văn hóa thể thaơ đối với DN là hết sức cần thiết. Bưu điện TP Hà Nội đã triển khai, phổ biến Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng của TP Hà Nội tới các đơn vị trực thuộc của bằng hình thức sao lưu, tuyên truyền và phát từng cán bộ chủ chốt đơn vị 2 Quy tắc ứng xử do TP ban hành.
Để tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng sổ tay Văn hóa Doanh nghiệp cùa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và 2 quy tắc ứng xử của TP Hà Nội đến toàn thể CBCNV-NLĐ hiểu và thực hiện, Bưu điện đã triển khai xây dựng các Quy định về: Bưu cục giao dịch kiểu mẫu, người giao dịch viên kiểu mẫu, bưu cục phát tiêu biểu, người bưu tá tận tụy...
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Bưu điện Hà Nội đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy. Cùng với việc chỉ rõ những mặt hạn chế trong việc thực hiện chương trình 04, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Chương trình 04-Ctr/TU, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Bưu Điện TP Hà Nội cần gắn công việc chuyên môn với công tác xây dựng Đảng; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời nỗ lực xây dựng hình ảnh người cán bộ bưu điện thanh lịch, văn minh thông qua việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố và Bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp.