DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Ý thức tự thân

Trần Hà
21-08-2019 08:07
Kinhtedothi - Qua ba năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã minh chứng một thực tế, việc học và làm theo Bác không còn là khẩu hiệu, mà đã dần thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự thân trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên và của mỗi người.
Tin liên quan
Như có ý kiến đã nhận định, “việc học, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu bảo khó cũng là khó, nhưng bảo dễ cũng không sai. Bởi không phải là những việc gì xa vời, mà chính từ những hành động cụ thể”. Qua các câu chuyện về gương điển hình trong việc học Bác mang đến cuộc giao lưu nhân sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW lần này cũng cho thấy những hình ảnh rất sinh động nhưng cũng giản dị về học và làm theo Bác. Từ một người cựu chiến binh bao năm đau đáu với những di vật từ lịch sử để truyền lại cho con cháu bài học về tinh thần yêu nước của dân tộc, đến những người lính hôm nay tận tụy với công việc; đó còn là những cán bộ cơ sở hết lòng vì người dân, hay người nông dân không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn hết lòng với công tác từ thiện…
Nhìn từ thực tiễn cũng như những nhận định đã được đúc rút từ cuộc sơ kết lần này cho thấy, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 đã bài bản, bớt hình thức hơn. Nổi bật là việc tổ chức học tập chuyên đề hàng năm được triển khai có hiệu quả tích cực. Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Từng cấp ủy, tổ chức đã xây dựng những chương trình hành động cụ thể, vận dụng vào từng lĩnh vực cụ thể. Không ít mô hình, cách làm hay trong học và làm theo Bác đã ra đời, thấm nhuần vào đời sống, từng bước trở thành công việc thường xuyên, tự giác của cán bộ đảng viên, nhiều người dân. Đúng như Thủ tướng Chính phủ đã nhận định, kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội.
Trong những năm qua, hàng nghìn tấm gương bình dị trong cuộc sống đời thường đã góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Trong số này, nổi bật là có không ít cán bộ, đảng viên đã đề cao trách nhiệm nêu gương, tận tâm, tận tụy với công việc, vì lợi ích của Nhân dân; những tập thể quyết liệt đổi mới tư duy hành động, từ lãnh đạo đến nhân viên đều cam kết “nói đi đôi với làm”... Có thể nói rằng, những điển hình tiêu biểu này chính là những nhân tố tích cực để không chỉ mang lại thành quả cho chính mình, còn đóng góp cho cả cộng đồng, làm sâu sắc hơn những tư tưởng, phong cách và đạo đức của Bác. Tuy nhiên, nếu nói rằng việc học và làm theo Bác đã thực sự hiệu quả vẫn chưa hẳn, bởi tính hình thức vẫn còn. Như Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nói: “Cần nhận thức đúng, đầy đủ tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong việc học tập và làm theo Bác của mỗi tập thể cá nhân".
Do đó, cùng với việc nhân lên, lan tỏa các tấm gương tiêu biểu, để mọi người noi theo, việc học tập và làm theo Bác cần những giải pháp cụ thể và thực tiễn hơn nữa, gắn cụ thể với mỗi công việc, lĩnh vực, thực sự trở thành những hành động tự thân của mỗi người, chứ không làm chỉ vì được vận động, hô hào nữa.