DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 24 tỉnh, thành phố

Hà Bình
18-03-2021 14:08
Kinhtedothi- Sáng 18/3, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho thấy, tính đến ngày 17/3/2021, cả nước sơ bộ có 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24 tỉnh, thành phố.
Tin liên quan
Báo cáo của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho biết, tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 207 đại biểu; các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu là 205 người.
Ở địa phương, tất cả các địa phương đã hoàn thành việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Có 879 hồ sơ giới thiệu ứng cử trên tổng số 297 đại biểu được bầu, đạt tỷ lệ bình quân là 2,95 lần so với số đại biểu được bầu ở địa phương (chưa tính số người tự ứng cử).
 Quanh cảnh hội nghị hiệp thương lần 2 tại Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam
Như vậy, nếu tính cả đại biểu của Trung ương và địa phương được giới thiệu, tổng số người được giới thiệu ứng cử là 1.084 người, đạt tỷ lệ 2,17 người ứng cử/1 đại biểu được bầu (Quốc hội khóa XV bầu 500 đại biểu). Một số địa phương có số lượng người giới thiệu ứng cử so với số đại biểu được bầu đạt tỷ lệ cao như Quảng Ninh 4 lần; Thái Nguyên 3,1 lần; Tuyên Quang 2,5 lần...
Về số lượng người tự ứng cử, tính đến ngày 17/3/2021, cả nước sơ bộ có 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24 tỉnh, thành phố. Trước đó tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, chỉ có 5 tỉnh, thành phố dự kiến có người tự ứng cử. Một số địa phương có số người tự ứng cử cao là Hà Nội (30 người), TP Hồ CHí Minh (16 người)... Như vậy, tính cả số người tự ứng cử thì tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.161 người, đạt tỷ lệ 2,3 người/ 1 đại biểu được bầu.
Đối với ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu được bầu theo Luật định là 3.715 người; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 7.448 người, giảm 208 người so với tổng số được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử (7.656 người). Về số lượng người tự ứng cử, hiện có 47 người tự ứng cử nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ở 23 tỉnh thành, cao hơn so với số dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chỉ có 5 tỉnh thành đã dự kiến số lượng người tự ứng cử với tổng số khoảng 20 người).