DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

Hà Phương
22-10-2020 17:01
Kinhtedothi - Chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX,nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước vào phiên làm việc cuối cùng.
Tin liên quan
Tại phiên làm việc này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX ra mắt Đại hội. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khoá XX ra mắt Đại hội.
Nghị quyết có mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tận dụng thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội.
Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.
Phấn đấu trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7 - 8%/năm; năng suất lao động tăng bình quân 6 - 8%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người khoảng 4.200 - 4.400 USD; thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) tăng bình quân 7 - 10%/năm; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GRDP khoảng 69 - 70%; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt ít nhất 150.000 tỷ đồng. Phấn đấu thu ngân sách hàng năm vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao trên 5%.
Trên cơ sở Báo cáo chính trị, Nghị quyết xác định những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.
Như vậy, sau 3 ngày làm việc (20 - 22/10), với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Chương trình hành động và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn, sâu sắc, có tính chất đúc kết thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược về xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 51 thành viên tiêu biểu cho phẩm chất chính trị, ý chí và trí tuệ của toàn Đảng bộ. Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả của các phiên bầu cử tại Đại hội đều đạt số phiếu cao, tập trung, một lần nữa khẳng định nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.
“Với những kết quả nêu trên, chúng ta có thể khẳng định Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả Đại hội thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi trên chặng đường mới”, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ.