DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Bộ Công Thương: Kiểm tra phòng làm việc của ông Vũ Đình Duy

Công Thọ
08-11-2016 07:20
Kinhtedothi - Tổ công tác của Bộ Công Thương làm việc với 2 Kiểm soát viên chuyên ngành tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đề nghị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam mở cửa phòng làm việc của ông Vũ Đình Duy.
Tin liên quan
Ngày 7/11, Bộ Công thương có thông báo kết quả kiểm tra của Tổ công tác tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Cụ thể, trước đó, ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh ký quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).
Nội dung kiểm tra gồm công tác quản lý cán bộ, việc ban hành và thực hiện các quy chế, quyết định, văn bản điều hành. Đồng thời, yêu cầu báo cáo về quá trình làm việc của ông Vũ Đình Duy tại Tập đoàn, việc tham gia họp Hôi đồng thành viên cũng như các việc Tập đoàn đã thực hiện sau khi ông Vũ Đình Duy vắng mặt tại cơ quan làm việc và hướng xử lý của Tập đoàn đối với vấn đề trên.
 Ông Vũ Đình Duy vắng mặt tại cơ quan từ ngày 24/10/2016, với 3 đơn cáo ốm
Qua làm việc, kết quả rà soát bước đầu của Tổ công tác như sau:
Việc ban hành các văn bản, quyết định, quy chế về quản lý cán bộ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: HĐTV Vinachem hoạt động theo quy định tại Nghị định số 190/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Quy chế hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 225 ngày 30/5/2014 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Hiện Hội đồng thành viên Vinachem gồm 7 Thành viên Hội đồng thành viên. Việc phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên Hội đồng thành viên Vinachem được thực hiện theo Quyết định số 139/QĐ-HĐTV ngày 16/5/2016 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng thành viên.
Tâp đoàn Vinachem cũng đã có Quyết định số 280/QĐ-HCVN ngày 30/7/2015 ban hành Nội quy lao động Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Việc Quản lý đoàn đi công tác nước ngoài được Tập đoàn thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-HCVN ngày 1/7/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn đi công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc tại Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (thay thế Quyết định số 161/QĐ-HCVN ngày 8/4/2014).
Về tình hình thực hiện kỷ luật lao động, quy chế làm việc của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Theo báo cáo của Vinachem, Hội đồng thành viên Vinachem hiện có 7 Thành viên Hội đồng thành viên. Các Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn (trừ ông Vũ Đình Duy) trong thời gian vừa qua thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, quy chế làm việc của Tập đoàn. Tại các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Thành viên HĐTV Tập đoàn các năm 2013-2015 đều được đánh giá ở mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Về các nội dung liên quan đến trường hợp của ông Vũ Đình Duy, Thành viên Hội đồng thành viên Vinachem: Ông Duy được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo Quyết định số 1369 ngày 08 tháng 4 năm 2016. Ông Duy được Hội đồng thành viên Tập đoàn phân công trực tiếp các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật – Công nghệ, an toàn lao động và môi trường, chất lượng sản phẩm, công tác định mức kỹ thuật và các nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐTV theo quy định  tại Quyết định số 139 ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).
Về mức độ hoàn thành nhiệm vụ  được giao, Tập đoàn cho biết: Do ông Duy đến công tác tại Tập đoàn từ tháng 4 năm 2016 nên chưa có đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ông Duy, dự kiến hết năm 2016 mới có đánh giá hàng năm, ông Duy là thành viên mới, hiện đang trong giai đoạn tìm hiểu, bước đầu làm quen với công việc nên mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình.
Qua rà soát Biên bản làm việc của Hội đồng thành viên (9 cuộc họp mà ông Duy có tham gia), Tổ công tác nhận thấy các ý kiến tham gia của ông Duy mới dừng ở mức độ nhất trí với các ý kiến của các thành viên khác.
Về quá trình tham gia các cuộc họp của Hội đồng thành viên Tập đoàn: Trong thời gian từ ngày 8/4/2016 (thời điểm ông Duy được bổ nhiệm) đến nay, đã có tổng cộng 17 cuộc họp của Hội đồng thành viên Tập đoàn. Ông Duy tham gia họp 9 cuộc họp, vắng mặt 8 cuộc họp, trong đó: 1 cuộc họp ngày 22/6/2016 (trong biên bản nêu rõ đi công tác nước ngoài), 4 cuộc họp trong tháng 9 (biên bản nêu: đi học lớp Quốc phòng đối tượng 1) và 3 cuộc họp từ ngày 27/10 đến nay.
Ông Duy không đến cơ quan làm việc từ ngày 24/10/2016 đến nay. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã nhận được 3 đơn đề tên ông Duy: 1 đơn (không đề ngày tháng) nhận ngày 25 tháng 10 xin nghỉ ốm 26-28/10, 1 đơn đề ngày 31 tháng 10 xin nghỉ phép 30 ngày kể từ 1/11/2016 để đi khám bệnh tại nước ngoài, 01 đơn đề ngày 2/11/2016 xin nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã liên lạc qua điện thoại với ông Duy nhưng không liên lạc được và đã cử 2 tổ (ngày 25 và 28 tháng 10) đến tìm ông Duy tại các địa chỉ nơi ở hiện nay, địa chỉ hộ khẩu thường trú (trong tờ khai sơ yếu lý lịch) và địa chỉ mẹ đẻ của ông Duy nhưng đều không liên lạc được. Hội đồng thành viên Tập đoàn đã họp ngày 27, 28, 31 tháng 10/2016, sau đó mới báo cáo Bộ Công Thương.
Ngay sau khi làm việc với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổ công tác đã làm việc với 2 Kiểm soát viên chuyên ngành tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đề nghị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam mở cửa phòng làm việc của ông Vũ Đình Duy tại Tập đoàn nhưng không phát hiện các dấu hiệu bất thường.
Theo Bộ Công thương, hiện Tổ công tác đang tập hợp dữ liệu để báo cáo Bộ trưởng xin phương án xử lý tiếp theo. Trước mắt, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có ý kiến chỉ đạo: yêu cầu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiến hành xem xét làm rõ việc chấp hành kỷ luật lao động của ông Vũ Đình Duy theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ Công Thương xem xét tiến hành quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Đình Duy.