DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội: Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019

Công Thọ - Thủy Tiên
10-12-2018 09:05
Kinhtedothi - Sáng 10/12, UBND TP tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018; triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của TP Hà Nội.
Dự hội nghị về phía đại biểu Trung ương có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà – Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương... Về phía Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh.
 Các đại biểu dự hội nghị
Đến năm 2021, giảm ít nhất 10% biên chế

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng trình bày một số nội dung cần quan tâm để triển khai chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019; triển khai Nghị quyết số 18 – NQ/TW và Nghị quyết số 19/NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH T.Ư về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, về tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW Hội nghị T.Ư 6 khóa XII đạt nhiều kết quả. Năm 2019, đề nghị các cơ quan đơn vị:

Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả. Trong đó, Sở LĐ – TBXH sớm hoàn thành tham mưu phương án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm bảo trợ xã hội. Viện Quy hoạch xây dựng hoàn thành Đề án sáp nhập 2 trung tâm thuộc Sở QHKT vào Viện. Sở TTTT sớm hoàn thành mô hình Trung tâm Điều hành thông minh TP; UBND quận Long Biên sớm hoàn thành thí điểm mô hình Văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công tại quận Long Biên.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm đến hiệu quả của các đơn vị sau sắp xếp, tập trung hơn nữa công tác tinh gọn tổ chức bộ máy của các đơn vị sau sắp xếp; rà soát quy chế làm việc, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, rà soát thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và DN.

Thứ hai, triển khai Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Đề nghị các Sở ngành tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ những nội dung đề xuất phân cấp cụ thể trong nội bộ TP để chính quyền hoạt động hiệu quả hơn. Đối với các quận huyện, trên cơ sở mô hình thí điểm của quận Long Biên, chủ động rà soát tổ chức, bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, số lượng cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối.

Thứ ba, tập trung các giải pháo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính. Trong đó, Sở Tài chính quan tâm đến 61 đơn vị về nâng mức tự chủ tài chính đợt 1 giai đoạn 2018 – 2021; đề xuất các giải pháp để tăng thu nhập cho công chức. Sở GDĐT thí điểm mô hình tự chủ đối với các Trường THPT. Thí điểm đổi mới, xã hội hóa tự chủ đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở các địa bàn có khả năng.

Đến năm 2021, giảm ít nhất 10% biên chế

Về biên chế, TP quán triệt nghiêm túc Nghị quyêt số 39 – NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18- NQ/TW và 19-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 6 khóa XII. Theo đó, thực hiện bằng được đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngoài lĩnh vực giáo dục và y tế, mỗi năm giảm 2% biên chế. Đối với các Hội đặc thù, thực hiện lộ trình giảm dần biên chế viên chức khi có người nghỉ hưu, chuyển sang định suất lao động.

Do đó, TP yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngân sách nhà nước đảm bảo 100% chấm dứt hợp đồng làm công tác chuyên môn, đơn vị sự nghiệp chưa tự chủ chỉ được ký hợp đồng trong phạm vi chỉ tiêu biến chế được giao trên cơ sở nguồn thu và mức độ tự chi trả.

Bổ sung người thay thế theo nguyên tắc “2 ra vào 1”.

 Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng phát biểu tại hội nghị

Về tinh giản biên chế, đề nghị Thủ trưởng Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND quận huyện thị xã nghiên cứu và có các giải pháp thực hiện tinh giản biên chế. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy – Ban lãnh đạo về việc giải quyết tinh giản biên chế đúng người, bổ sung người thay thế theo nguyên tắc “2 ra vào 1” và đảm bảo người được bổ sung đáp ứng tốt yêu cầu công việc, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

Về công tác tuyển dụng, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị rà soát chỉ tiêu theo vị trí việc làm, khung năng lực của từng vị trí trên cơ sở số biên chế được giao. Ngoài ra, tập trung nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm được phê duyệt; đổi mới đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng đánh giá công chức, viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công viêc; thường xuyên kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc các cơ quan thuộc TP.

Hết năm 2020 sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt tất cả 17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Tại Hội nghị Giám đốc Sở Kế hoạch & Đẩu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu về một số nội dung cần quan tâm để triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2021. Theo đó, về mục tiêu trưởng năm 2019: Mục tiêu GRDP tăng từ 7,5% trở lên (cách tính cũ 8,65%). Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đề ra mục tiêu GRDP tăng từ 8,5-9,0% (cách tính mới: 7,3-7,8%).

Kết quả 3 năm 2016-2018: Năm 2016 đạt 8,2% (cách tính mới 7,15%); Năm 2017 đạt 8,48% (cách tính mới 7,31%); Năm 2018 đạt 8,56% (cách tính mới 7,37%).

Kế hoạch 2019 đề ra tăng từ 8,7% trở lên (cách tính mới 7,5%); Năm 2020 tiếp tục duy trì như năm 2019; Trung bình 5 năm 2016-2020 sẽ đạt 8,51-8,57% (cách tính mới 7,33-7,41%) – nằm trong khung kế hoạch 5 năm đã đề ra.

So với 17 chỉ tiêu kế hoạch KT-XH 5 năm 2016-2020, theo Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, hết năm 2018 có 03 chỉ tiêu đã hoàn thành (sớm 2 năm): Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 83,9% (KH 80%); Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 66,2% (KH 65-70%); Tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ 1,16% (KH 1,2%).

 Giám đốc Sở Kế hoạch & Đẩu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu về một số nội dung cần quan tâm để triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

Năm 2019, dự kiến tiếp tục hoàn thành thêm 01 chỉ tiêu về môi trường (Tỷ lệ rác thải được thu gom đạt 100% và tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt 100%). Còn lại 13 chỉ tiêu cần tiếp tục thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào năm 2020. Như vậy, hết năm 2020 sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt tất cả 17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về kế hoạch năm 2019, có 24 chỉ tiêu, gồm: 1 chỉ tiêu về thu, chi ngân sách; 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Trong đó: 04 chỉ tiêu phát triển kinh tế; 14 chỉ tiêu phát triển văn hóa, xã hội (Thêm 02 chỉ tiêu so với năm 2018: Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc; Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm thất nghiệp); 4 chỉ tiêu về đô thị, môi trường và xây dựng nông thôn mới; 1 chỉ tiêu về biên chế hành chính, sự nghiệp.

Chỉ tiêu thu NSNN năm 2019 tăng 10,2%

Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải trình bày về những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước TP năm 2019. Cụ thể, về thu ngân sách, tập trung quyết liệt, phối hợp với cơ quan thuế, hải quan rà soát, đôn đốc nộp các khoản thu kịp thời vào NSNN, đảm bảo tháng 12/2018 cần phải thu đạt 12% dự toán năm.

Dự toán ngân sách năm 2019 được xây dựng và thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong nước và TP dự báo sẽ có mức tăng trưởng khá hơn năm 2018. Tuy nhiên vẫn còn nhiều biến động rủi ro và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn được HĐND TP giao 263.111 tỷ đồng, tăng 10,2% so với ước thực hiện năm 2018. Trong đó thu nội địa 243.776 tỷ đồng, tăng 11,2% so với ước thực hiện năm 2018.

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 là 101.045 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách TP trực tiếp quản lý 57.879 tỷ đồng.

 Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải phát biểu

Do đó, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã tập trung triển khai phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới theo quy định của Luật NSNN. Quản lý ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, an toàn và đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, thực hiện công khai tài chính ngân sách theo quy định.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đào Thái Phúc trình bày một số nội dung trong quản lý thu NSNN và thanh toán các khoản chi của ngân sách TP thuộc kế hoạch năm 2018, 2019. Trong đó, năm 2018, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã mở rộng triển khai dịch vụ công mức độ 3, áp dụng cho việc giao dịch một cửa, mở tài khoản, giao nhận hồ sơ, trả kết quả và thanh toán các khoản chi NSNN qua mạng Internet. 
Đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách tiếp tục đăng ký phối hợp với Kho bạc Nhà nước quận, huyện, Sở TTTT để được cấp chứng thư số, thực hiện giao dịch qua Dịch vụ công, đồng thời hạn chế chi tiền mặt, chi phí vận chuyển, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn và giảm lượng hồ sơ giấy tờ lưu trữ.

Nỗ lực hơn nữa trong thực hiện mục tiêu đã đề ra

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị và giao nhiệm vụ cho các đơn vị của TP, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao tinh thần quyết liệt triển khai kế hoạch sớm thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị thuộc TP Hà Nội. Thay mặt Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao được sự ghi nhận của Chính phủ và UBND TP trong năm 2018. Đồng thời mong muốn, sẽ có nhiều hơn nữa tập thể, cá nhân của TP nhận được các phần thưởng cao của Đảng và Nhà nước, TP.

Căn cứ vào đánh giá toàn diện và sâu sắc tình hình thực hiện các nhiệm vụ 2018; căn cứ chỉ đạo của T.Ư; kết luận 22 của Thành ủy; Nghị quyết lần thứ 7 của HĐND TP, UBND TP đã ra quyết định 6688 đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng: Năm 2019 tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động khó lường, tạo nhiều thời cơ song cũng có nhiều thách thức, tác động không nhỏ đến Việt Nam nói chung và TP Hà Nội. Vì vậy, đề nghị UBND TP, HĐND TP, các sở ngành cần lưu ý bám sát những biến động này trong quá trình thực hiện kế hoạch 2019, nhằm chủ động đề ra các giải pháp biến thách thức thành cơ hội.

Năm 2019 cũng là năm thứ 2 TP chọn chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”. Kết quả năm 2018 TP thực hiện chủ đề này cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng như người dân Thủ đô. Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục rà soát các nội dung những mặt làm được cũng như chưa được để đề ra các kế hoạch, chương trình hành động để khắc phục các hạn chế. “Hà Nội là đầu tàu kinh tế thứ 2 của cả nước, có trách nhiệm rất lớn với nền kinh tế cả nước. Chính vì vậy, các cấp các ngành và người dân phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện mục tiêu đã đề ra” – Bí thư Thành ủy nói.

Tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời là “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20”. Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành đưa ra kế hoạch, chương trình hành động với tinh thần quyết tâm, phối hợp “ngang”, “dọc” tốt hơn nữa giữa các sở ngành, quận huyện, HĐND, UBND…

Đặc biệt cần tăng cương hơn nữa kết quả của công tác cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy yêu cầu để người dân tham gia vào quá trình thực hiện các dịch vụ công nhiều hơn. Bí thư Thành ủy đề nghị cần quyết liệt, đồng bộ, hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho cơ sở. “Sở KHĐT thành lập các tổ công tác để tháo gỡ khó khăn trực tiếp cho từng đơn vị. Đồng thời tập trung thực hiện những mục tiêu còn khó khăn để tạo đột phá” – Bí thư Thành ủy yêu cầu.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần thực hiện tốt hơn các điều kiện TP đã chuẩn bị như: đầu tư các cụm công nghiệp, thu hút đầu tư; thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản. “Nếu không đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án lên để tạo cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa xã hội thì không có cách gì giải quyết công ăn việc làm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô” – Bí thư Thành ủy nêu.

Về tài chính ngân sách, Bí thư Thành ủy yêu cầu cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo các đơn vị kiểm soát các nguồn thu; đưa ra các cơ chế, tập trung tháo gỡ cho DN để sản xuất kinh doanh tốt, tăng nguồn thu. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý thu, nhất là ở cấp quận, huyện.

Về quy hoạch, Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục đánh giá những tác động và chuẩn bị quy hoạch theo luật quy hoạch mới, làm sao để chuyển tiếp luật cũ sang luật mới mà không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển của các ngành.

 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải  phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh cần quan tâm phát triển văn hóa xã hội, Bí thư Thành ủy nêu TP đã bổ sung hơn 20 nghìn tỷ, trong đó, tăng cường các dự án công trình văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo. Vì vậy, các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực này, nhất là xây dựng, cải tạo trường mới, chống quá tải, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy lưu ý cần tiếp tục triển khai tốt thực hiện quy chế ứng xử để đi vào xã hội hơn nữa. Cùng với phát triển kinh tế xã hội, nếu không quan tâm đến văn hóa xã hội thì chúng ta cũng không hoàn thành nhiệm vụ phát triển Thủ đô đúng như người dân kỳ vọng. “Muốn vậy, trước hết cán bộ công chức viên chức phải gương mẫu để đưa bộ quy tắc ứng xử thực sự vào cuộc sống, là nhiệm vụ thường xuyên, chứ không phải là phong trào” – Bí thư Thành ủy nói.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà – Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Tiêp tục thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại tố cáo, các vướng mắc, các vấn đề dân sinh bức xúc, đặc biệt tập trung vào những vấn đề đang tồn tại. Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền xác định rõ trách nhiệm trong vấn đề này, thường xuyên thưc quan tâm; phối hợp với các ngành các cấp để tích cực giải quyết các vướng mắc.

Bí thư Thành ủy yêu cầu cần phát huy hơn nữa vai trò hơn nữa MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát động hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương. Cùng với đó, tăng cường công tác an ninh chính trị, phòng chống tội phạm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tin tưởng, với tinh thần chủ động và tích cực triển khai sớm các kế hoạch, chương trình hành động, các cơ quan, đơn vị thuộc TP sẽ đạt được những kết quả tốt trong trong năm 2019.

Phát động phong trào thi đua năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, nhìn lại năm 2018 và 3 năm đầu kỳ kế hoạch 5 năm 2016-2020, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó có những kết quả quan trọng, đột phá. 20 chỉ tiêu năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch; dự kiến 17 chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 đạt kế hoạch, trong đó đã có 3 chỉ tiêu đạt sớm hơn 2 năm.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, trung bình tăng 7,28%/năm giai đoạn 2016-2018 (theo cách tính mới); quy mô nền kinh tế Thủ đô ngày càng được mở rộng, năm 2018 gấp 1,34 lần năm 2015. Các cân đối lớn về kinh tế luôn được đảm bảo: Thu ngân sách các năm đều đạt và vượt dự toán Trung ương giao; xuất khẩu tăng khá - năm 2018 tăng 21,6%. Thành phố tiếp tục khẳng định Hà Nội là điểm đến hấp dẫn, là thị trường sôi động đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp.

Vốn đầu tư xã hội tăng mỗi năm 10,5-10,6%, thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 13,25 tỷ USD, gấp 2,12 lần giai đoạn 2011-2015, năm 2018 đạt 6,5 tỷ USD, lần đầu tiên dẫn đầu cả nước. Kỷ cương hành chính có chuyển biến rõ nét; quyết liệt trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; chú trọng và quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Năm 2019 là năm nước rút của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
“Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, thay mặt UBND Thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019” Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phát động.
Theo đó, tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Kiên định phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ”. Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết TW6 khoá XII của Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết TW7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cần cụ thể hóa ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nội dung chủ đề công tác năm của Thành phố bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố cho các đơn vị

Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả” nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2019. Tập trung vào các mục tiêu: cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; củng cố quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Tăng cường phối hợp với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.
Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc hùng  trao Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố cho các đơn vị, trong đó có Báo Kinh tế & Đô thị. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận. Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, coi đây là biện pháp quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp.
“Chỉ còn ba tuần nữa là kết thúc năm 2018, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm, trọng tâm tập trung vào công tác thu ngân sách để đạt mức cao nhất và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; đồng thời, chuẩn bị tổ chức cho nhân dân đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2019 an toàn, vui vẻ.
Với tinh thần quyết tâm thi đua phấn đấu ngay từ những ngày đầu tháng, đầu năm, thay mặt UBND Thành phố, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn Thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 tạo đà vững chắc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 – 2020“, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu.