DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GMS6 VÀ HỘI NGHỊ CLV10 * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách đối với người có uy tín

Lâm Nguyễn
12-01-2017 14:06
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2561/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”.
Mục tiêu của Đề án là tăng cường vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối tượng áp dụng là người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số (bao gồm cả người Kinh có uy tín sống trong vùng dân tộc thiểu số).
Để Đề án đạt mục tiêu và hiệu quả đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ban ngành, các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền; nâng cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện phân cấp quản lý, phân công vận động người có uy tín. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức và tăng cường cung cấp thông tin cần thiết cho người có uy tín. Đặc biệt, cần tập trung nghiên cứu sửa đổi, thay thế hoặc ban hành các chế độ, chính sách mới cho người có uy tín bảo đảm kịp thời, phù hợp và khả thi.
Theo thống kê của Ủy ban Dân tộc, trên địa bàn 52 tỉnh, TP vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cả nước có tổng số 33.486 người có uy tín, trong đó, TP Hà Nội có 154 người. Trước Quyết định số 2561, Thủ tướng Chính phủ đã có 2 quyết định số 18/2011 và số 56/2013 về thực hiện chính sách đối với người có uy tín.