dòng sự kiện

Tin mới

“Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

“Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

KInhtedothi - Ngày 28/6 hằng năm được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày cả nước tôn vinh những giá trị tốt đẹp, cốt lõi của gia đình, nhắc nhở những giá trị truyền thống quý báu của ông cha ta từ ngàn xưa...

Văn hóa

Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt

Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt

Kinhtedothi - Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động biểu dương gia đình có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện công tác gia đình, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc, thực hiện nếp sống văn minh.