10 tháng, cả nước có hơn 105.000 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Thanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo Tổng cục thống kê, cả nước có 105.125 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.021,9 nghìn tỷ đồng.

Theo Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), trong tháng 10, cả nước có 11.158 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, tăng 29,6% về số DN và tăng 48% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một DN đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 14,2%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các DN thành lập mới là gần 90.000 người, tăng 40,5%.
 

Trong tháng, cả nước có 1.329 DN quay trở lại hoạt động, giảm 31,7% so với tháng trước; có 4.043 DN tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 2.550 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 1.493 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 9%; có 1.058 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 7,7%.

Tính chung 10 tháng năm nay, cả nước có 105.125 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.021,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% về số DN và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5%.

Nếu tính cả 1.414,5 nghìn tỷ đồng của hơn 29,5 nghìn lượt DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2017 là hơn 2.436 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 22.765 DN quay trở lại hoạt động, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên gần 128 nghìn DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 10 tháng là 976,4 nghìn người, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngành nghề kinh doanh chính, trong 10 tháng năm 2017 có 37,8 nghìn DN thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 36% tổng số DN thành lập mới), tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước; 13,4 nghìn DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 8,6%; 13,3 nghìn DN xây dựng (chiếm 12,7%), tăng 9,4%;

7,8 nghìn DN khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,5%), tăng 11,2%; 5,6 nghìn DN dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,3%), tăng 22,6%; 5,1 nghìn DN dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 4,9%), tăng 16,5%; 4 nghìn DN kinh doanh bất động sản (chiếm 3,8%), tăng 62,5%; 2,9 nghìn DN giáo dục và đào tạo (chiếm 2,7%), tăng 25,2%...

Trong 10 tháng năm nay, số DN thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vùng Đông Nam Bộ có 44,5 nghìn DN, tăng 13,1% (vốn đăng ký 525,9 nghìn tỷ đồng, tăng 73,2%); Đồng bằng sông Hồng 31,6 nghìn DN, tăng 14,3% (vốn đăng ký 246,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3%);

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 14,3 nghìn DN, tăng 14,1% (vốn đăng ký 131,2 nghìn tỷ đồng, tăng 80,7%); Đồng bằng sông Cửu Long 7,5 nghìn DN, tăng 15% (vốn đăng ký 53,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2%); Trung du và miền núi phía Bắc 4,4 nghìn DN, tăng 28% (vốn đăng ký 44,9 nghìn tỷ đồng, tăng 30,8%); Tây Nguyên 2,7 nghìn DN, tăng 23,9% (vốn đăng ký 20 nghìn tỷ đồng, tăng 37,3%).