10 tháng, giải ngân ODA đạt gần 80%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​ Theo thống kê của Bộ Tài chính, 10 tháng qua, giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đạt 68.574,6 tỷ đồng, đạt 78,8% so với kế hoạch năm 2014.

Trong công tác tài chính đối ngoại và quản lý, tháng 10-2014, Bộ Tài chính đã chủ trì ký kết 2 Hiệp định vay ODA từ nhà tài trợ Bỉ và Hàn quốc với tổng trị giá 51,4 triệu USD. Như vậy, tính đến hết 20-10-2014, 29 Hiệp định vay đã được ký kết với tổng trị giá 3.231,5 triệu USD, bằng 66,7% so với dự kiến cả năm, góp phần bổ sung nguồn vốn dài hạn cho đầu tư phát triển.

Tổng số rút vốn vay của Chính phủ là 364.518,7 tỷ đồng, bằng 78,8% so với dự toán.

Về nghĩa vụ trả nợ, Bộ Tài chính cho biết, tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ 10 tháng năm 2014 là 189.153,4 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch; cấp bảo lãnh cho 7 dự án với tổng giá trị 2.439 triệu USD.