10 tháng Tập đoàn Dầu khí vượt 5% kế hoạch

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là thông tin trong báo cáo từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ngày 8/11 khi đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 10 và 10 tháng năm 2016.

Theo đó, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 10,0 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 55,6% kế hoạch năm. Tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 23,41 triệu tấn, vượt 9,8% kế hoạch 10 tháng và bằng 91,3% kế hoạch năm, trong đó: Sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 14,46 triệu tấn, vượt 7,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 90,2% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước đạt 12,76 triệu tấn, vượt 7,8% kế hoạch 10 tháng; ở nước ngoài đạt 1,70 triệu tấn, bằng 100,8% kế hoạch 10 tháng).
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Sản lượng khai thác khí 10 tháng đạt 8,95 tỷ m3, vượt 1,16 tỷ m3 (vượt 15,0%) kế hoạch 10 tháng và bằng 93% so với kế hoạch năm. Sản xuất điện 10 tháng đạt 17,66 tỷ kWh, vượt 4,0% kế hoạch 10 tháng và 87,1% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 10 tháng đạt 1,34 triệu tấn, vượt 3,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,2% kế hoạch năm, trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 704.000 tấn; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 644.000 tấn. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 5,62 triệu tấn, vượt 15,3% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 98,8% kế hoạch năm.

Nếu so với mức giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45USD/thùng (kế hoạch giá dầu Công ty Mẹ - Tập đoàn năm 2016 đã được Bộ Công Thương phê duyệt là 45USD/thùng) thì các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 10 tháng đề ra, cụ thể:

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 10 tháng đạt 367,2 ngàn tỷ đồng, vượt 5,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 84% kế hoạch năm. Trong đó: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 189,6 nghìn tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch 10 tháng và bằng 90% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 72,3 ngàn tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch 10 tháng và bằng 90% kế hoạch năm.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 18,0 ngàn tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm. Giá dầu thô trung bình tháng 10/2016 là 52USD/thùng; giá dầu trung bình 10 tháng 2016 là 43,5USD/thùng, bằng 96,7% mức giá kế hoạch điều hành của Chính phủ (45USD/thùng), giảm 12,8USD/thùng (tương ứng giảm 22,7%) so với mức giá trung bình 10 tháng 2015 là 56,3USD/thùng. Giá dầu Brent hiện tại đang dao động khoảng 48-52 USD/thùng.

Cũng theo báo cáo của PVN, trong tháng 10/2016, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đều hoàn thành kế hoạch tháng đã đề ra. Tính chung trong 10 tháng năm 2016, Tập đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đề ra (vượt từ 3-15% so với kế hoạch 10 tháng). Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 10 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực hơn so với mức độ suy giảm giá dầu. Nếu so với giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45USD/thùng thì các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn vượt 5 - 18% so với kế hoạch 10 tháng (tổng doanh thu của Tập đoàn vượt 5% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước của Tập đoàn vượt 7,0% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt 18% kế hoạch).