100% điểm xả vào sông Nhuệ đều không đạt tiêu chuẩn

Chia sẻ

KTĐT - Sở TN&MT vừa hoàn thành đợt khảo sát đánh giá chất lượng nước mặt của hệ thống sông Nhuệ - sông Đáy, đoạn chảy qua Hà Nội. Qua điều tra 86 điểm xả nước thải cho thấy, chất lượng nước sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng. Chất lượng nước tại 100% điểm xả vào sông Nhuệ đều không đạt tiêu chuẩn.

KTĐT  - Sở TN&MT vừa hoàn thành đợt khảo sát đánh giá chất lượng nước mặt của hệ thống sông Nhuệ - sông Đáy, đoạn chảy qua Hà Nội. Qua điều tra 86 điểm xả nước thải cho thấy, chất lượng nước sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng. Chất lượng nước tại 100% điểm xả vào sông Nhuệ đều không đạt tiêu chuẩn.

Qua kiểm tra, giám sát 46 cơ sở sản xuất tại lưu vực Nhuệ - Đáy cho thấy, 100% mẫu nước thải thu được không đạt tiêu chuẩn xả vào tự nhiên. Chỉ riêng huyện Từ Liêm đã có 91 cơ sở sản xuất và 2 làng nghề xả nước thải trực tiếp vào sông Nhuệ. Quận Hà Đông có 48 cơ sở và 5 làng nghề, huyện Thanh Trì có 8 cơ sở công nghiệp... đang xả thải, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sông Nhuệ.

Đợt khảo sát này nhằm bổ sung cơ sở dữ liệu làm cơ sở đề xuất các dự án, chương trình xử lý nước thải nhằm khắc phục ô nhiễm nguồn nước của 2 con sông trên.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần