100% thủ tục hành chính giải quyết gọn nhẹ, hiệu quả

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đó là mục tiêu của Kế hoạch CCHC TP Hà Nội năm 2015 được UBND TP ban hành chiều 18/12. Mục tiêu đặt ra là 100% văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do UBND TP ban hành đúng thể thức, trình tự, thẩm quyền, không trái với VB cấp trên và phù hợp với thực tế TP.

Kinhtedothi - Đó là mục tiêu của Kế hoạch CCHC TP Hà Nội năm 2015 được UBND TP ban hành chiều 18/12. Mục tiêu đặt ra là 100% văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do UBND TP ban hành đúng thể thức, trình tự, thẩm quyền, không trái với VB cấp trên và phù hợp với thực tế TP. 
Rà soát hoàn thiện  hệ thống VBQPPL của TP nhằm triển khai kịp thời hiệu quả các quy định của TƯ, trọng tâm làm các VB trong lĩnh vực: đầu tư, xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường. 100% TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và phải được niêm yết công khai, minh bạch theo quy định. Duy trì và bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước từ 80% trở lên. Đến hết năm 2015, UBND quận, huyện, thị xã; sở, ban, ngành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ 15%. 100% UBND xã, phường, thị trấn được cấp chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Kinh tế đô thị cuối tuần