108 triệu USD nâng cấp cho đường nông thôn và tưới tiêu

Chia sẻ

KTĐT - Việt Nam hiện có 3 triệu ha đất trồng trọt được trang bị các phương tiện tưới tiêu, trong đó 1 triệu ha vẫn chưa được tưới.

KTĐT - Việt Nam hiện có 3 triệu ha đất trồng trọt được trang bị các phương tiện tưới tiêu, trong đó 1 triệu ha vẫn chưa được tưới.

Ngày 25/10, Ban giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 108 triệu USD để nâng cấp đường giao thông nông thôn và các hệ thống tưới tiêu ở một số khu vực nghèo nhất Việt Nam.

Dự án này sẽ hỗ trợ nâng cấp 600km đường nông thôn và các hệ thống tưới tiêu cho 12.400ha đất trồng trọt cho 15 tỉnh miền núi phía Bắc.

Ông David Salter, chuyên gia về phát triển nông thôn thuộc Vụ Đông Nam Á của ADB cho biết dự án này sẽ giúp các huyện làm nông nghiệp đẩy mạnh năng suất lúa lên 25%, giúp họ đa dạng hóa các loại cây trồng có lợi nhuận cao hơn. Thời gian đi lại, nỗ lực và chi phí sẽ giảm trung bình 55% trong khi độ tin cậy về giao thông vận tải sẽ tăng lên giúp cho nông dân đưa ra được những phương án tiếp thị chiến lược.

Cũng theo ông Salter, hệ thống tưới tiêu được cải thiện và việc quản lý nước là vấn đề hết sức quan trọng đối với an ninh lương thực của Việt Nam, đặc biệt là khi đứng trước nhu cầu lương thực ngày càng tăng và trước tác động ngày càng xấu của biến đổi khí hậu.

Việt Nam hiện có 3 triệu ha đất trồng trọt được trang bị các phương tiện tưới tiêu, trong đó 1 triệu ha vẫn chưa được tưới.

Nhiều hệ thống tưới tiêu đang cần được phục hồi và 1/3 trong số 50.000km đường kênh tưới tiêu của Việt Nam không hoạt động dẫn tới việc thiếu nước trầm trọng.

Dự án hỗ trợ của ADB cũng sẽ cải thiện các thị trường của 10 xã nông thôn nhằm phát triển thương mại địa phương./