14 Đảng bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Tính đến hết tháng 9/2020, cả nước đã có 14/67 Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các Đảng bộ tỉnh, TP và Đảng bộ trực thuộc Trung ương đang tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc ngày 21/9, là Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức trong cả nước.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh Đại Nghĩa/TTXVN)

Tính đến hết tháng 9/2020, cả nước đã có 14/67 Đảng bộ tỉnh, TP, Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, gồm: Hà Nam, Kon Tum, Sơn La, Yên Bái, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Nam Định, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Gia Lai và Đảng bộ Quân đội.

Đại hội các Đảng bộ tỉnh, TP và Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dân chủ, trách nhiệm trong xác định phương hướng nhiệm kỳ tới

Trong không khí thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu dự Đại hội đã góp ý cụ thể vào dự thảo Báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình Đại hội Đảng bộ, tập trung đánh giá thành tựu, kết quả đạt được trên các lĩnh vực nhiệm kỳ vừa qua, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là những nội dung có liên quan trực tiếp đến đảng bộ.

Đây cũng là dịp nhìn lại, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, các ý kiến đánh giá về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy; nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tại Đại hội, các Đảng bộ tập trung đánh giá khái quát những kết quả tỉnh, thành phố đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, từng Đảng bộ đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục như:

An Giang còn 7/15 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội... chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh; đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa rõ nét; thực hiện các khâu đột phá chưa mang lại hiệu quả mong muốn...

Vĩnh Long cần tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh do hiện nay hai chỉ số này rất thấp, trong đó chỉ số cải cách hành chính đứng áp chót trong cả nước...

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu bế mạc đại hội. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Dựa vào những thế mạnh của địa phương, Đại hội Đảng bộ từng tỉnh, thành phố đã xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới: Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ; Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người.

Tỉnh Yên Bái phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh hàng đầu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Vĩnh Long xác định tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, chất lượng và năng suất cao; phát triển du lịch sinh thái gắn du lịch văn hóa, tâm linh, làng nghề truyền thống và du lịch nghỉ dưỡng...

Giữ vị trí trung tâm, vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong vùng Tây Bắc và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV đã thống nhất 3 khâu đột phá của tỉnh là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện thu hút, phát triển các ngành kinh tế của tỉnh.

Tổ chức Đại hội sớm nhất khu vực Tây Nguyên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI xác định tiếp tục tái cơ cấu đồng bộ kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thực hiện đầy đủ, đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

Là TP trực thuộc Trung ương đầu tiên tổ chức đại hội Đảng bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV xác định mục tiêu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được tổ chức đầu tiên trong các Đảng bộ trực thuộc Trung ương vào ngày 28/9.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động xây dựng Quân đội đến năm 2025, trong đó, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại các đại hội, các ý kiến thảo luận đều cơ bản tán thành, thể hiện sự nhất trí cao với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thống nhất đánh giá: Dự thảo các Báo cáo được xây dựng công phu và tiếp thu các ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước.

Các nhận định, đánh giá tổng quát đã làm nổi bật nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, tạo nhiều dấu ấn nổi bật đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Về đánh giá tổng quát thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới, các ý kiến đều nhất trí với đánh giá của Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới: Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng và nhân dân ta; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

10 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

Qua tổng hợp sơ bộ, nhìn chung, các đảng bộ tỉnh, thành phố đã hoàn tất công tác nhân sự Đại hội theo kế hoạch đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội đã quán triệt nghiêm túc quan điểm mang tính nguyên tắc là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, suy giảm tính chiến đấu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh/thành phố khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh/TP đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy; Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy/Thành ủy.

Tuy nhiên, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, 2 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã không trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện chưa có địa phương nào tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Trong số 13 Đảng bộ tỉnh/TP đã tiến hành Đại hội, có 3 người là Phó Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Quang Mạnh - Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

10 Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là Bí thư các Tỉnh ủy: Hà Nam; Kon Tum; Sơn La; An Giang; Bà Rịa - Vũng Tàu; Nam Định; Vĩnh Long; Lạng Sơn; Quảng Ninh; Gia Lai.

Trong 13 Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy có 4 nữ Bí thư gồm: Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Võ Thị Ái Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Đào Hồng Lan - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và Lâm Thị Phương Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh là người trẻ tuổi nhất, sinh năm 1974. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và Kon Tum nhiều tuổi nhất, cùng sinh năm 1961.

Theo dự kiến, trong tháng 10/2020, 53/67 Đảng bộ tỉnh, TP, Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiếp tục tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.