15 hiện vật lịch sử, văn hóa Việt Nam được trưng bày tại Mỹ

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép năm bảo tàng đưa hiện vật sang trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York, Hoa Kỳ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép năm bảo tàng gồm: Bảo tàng An Giang, Bảo tàng Đồng Tháp, Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đưa hiện vật sang trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York, Hoa Kỳ.

Thời gian đưa hiện vật đi từ ngày 13/3 và đưa hiện vật về Việt Nam trước ngày 25/8.

Bảo tàng An Giang đưa ba hiện vật, Bảo tàng Đồng Tháp đưa một hiện vật, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đưa năm hiện vật, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đưa một hiện vật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đưa năm hiện vật. 

 
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Thế Anh-TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Thế Anh-TTXVN)
Các bảo tàng có trách nhiệm phối hợp với Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York, Hoa Kỳ tổ chức thực hiện việc cho mượn hiện vật và tổ chức trưng bày, giới thiệu về các hiện vật theo đúng thoả thuận đã được ký kết giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Hoa Kỳ về việc tổ chức trưng bày ''Ðông Nam Á sớm: điêu khắc Ấn Độ giáo - Phật giáo từ thế kỷ thứ năm đến thế kỷ thứ tám.''

Các bảo tàng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục trong quá trình đóng gói, vận chuyển hiện vật và làm thủ tục tạm xuất, tái nhập các hiện vật theo thoả thuận đã ký và các quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời, báo cáo kết quả việc đưa hiện vật ra nước ngoài trưng bày về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/9.