160 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Quan Sơn thuộc địa bàn huyện Mỹ Đức.

KTĐT - UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Quan Sơn thuộc địa bàn huyện Mỹ Đức.

Dự án gồm các hạng mục chính: Cải tạo, nâng cấp hồ Quan Sơn, với hơn 13km đập chính; cải tạo nâng cấp Trạm bơm Đức Môn và hệ thống kênh tưới, đảm bảo tưới cho hơn 1.160ha; cải tạo, nâng cấp trạm bơm Áng Thượng và hệ thống kênh tưới, đảm bảo tưới cho 1.760ha.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 160 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2011- 2015. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư từ tháng 5.2010 đến tháng 9.2010.

Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho hơn 4.220ha đất canh tác trên địa bàn huyện Mỹ Đức.