17.000 hộ nghèo được vay vốn sản xuất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Quý II/2012, Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội đã cho vay 38.000 lượt hộ, trong đó cho vay hộ nghèo 17.000 lượt hộ, cho vay giải quyết việc làm được trên 8.000 lượt khách hàng, cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay trên 2.000 lượt, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường trên 8.000 lượt hộ, hỗ trợ vốn cho gần 1.000 hộ nghèo xây dựng nhà ở…

Tuy nhiên, hoạt động cho vay vẫn còn một số hạn chế như: Nguồn vốn cho vay còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đối với những hộ mới thoát nghèo trong năm 2011 để thoát nghèo bền vững.