17.724 nhà đầu tư ngoại được cấp mã giao dịch chứng khoán

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), hết tháng 3-2015, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.724 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.642 tổ chức và 15.082 cá nhân.

17.724 nhà đầu tư ngoại được cấp mã giao dịch chứng khoán - Ảnh 1
Chỉ tính riêng tháng 3-2015, đã có 73 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch (gồm 30 tổ chức và 43 cá nhân).

Để thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đang tổ chức lấy ý kiến một số nội dung sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Chứng khoán.

Trong đó, không hạn chế nhà đầu tư ngoại tham gia vào các công ty chứng khoán và quy định giới hạn tham gia của nhà đầu tư ngoại vào công ty đại chúng.