2 phương án tổ chức chính quyền đô thị của Đà Nẵng

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ những thực tế trong phương thức hoạt động của mô hình chính quyền hiện nay, Sở Nội vụ Đà Nẵng đưa ra 2 phương án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Ngày 11/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động chính quyền các cấp và đề xuất đổi mới mô hình chính quyền đô thị để tiếp thu ý kiến từ cơ quan các cấp và các chuyên gia.
Nhiều ý kiến đồng thuận với phương án UBND TP Đà Nẵng đưa ra là thực hiện mô hình một cấp chính quyền và hai cấp hành chính.
Báo cáo tại hội thảo, ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho rằng, phương thức hoạt động của mô hình chính quyền hiện nay còn nhiều bất cập như: Chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số việc; còn thiếu cơ chế đảm bảo quyền dân chủ trực tiếp của người dân trong giám sát bộ máy chính quyền đô thị; việc thực hiện quyền dân chủ đại diện của người dân thông qua HĐND chưa phát huy thực chất ở nhiều nơi.
Bên cạnh đó, với cơ chế tổ chức bộ máy hành chính ở Đà Nẵng hiện nay thì HĐND TP vẫn chưa được giao đủ thẩm quyền để ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội…
Từ những bất cập trên, Sở Nội vụ Đà Nẵng đưa ra 2 phương án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Phương án một là tổ chức một cấp chính quyền (cấp TP) và hai cấp hành chính (quận, huyện và phường, xã). Ở cấp TP sẽ có HĐND và UBND, không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường, xã mà chỉ có UBND. Đây là mô hình Đà Nẵng đã thí điểm có kết quả tốt trong giai đoạn 2009 - 2016.
Phương án 2 là sẽ tổ chức hai cấp chính quyền (cấp TP và quận, huyện), một cấp hành chính tại phường. Cụ thể là không tổ chức HĐND phường tại TP Đà Nẵng. Đây là mô hình thí điểm được Bộ Chính trị cho phép TP Hà Nội thực hiện.
Tại hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị của Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý đã có nhiều tham luận đóng góp để Đà Nẵng hoàn thiện nội dung Đề án mô hình chính quyền đô thị phù hợp với yêu cầu phát triển của TP và quy định của pháp luật. Theo đó, nhiều ý kiến đồng thuận với phương án 1 mà UBND TP Đà Nẵng đưa ra là thực hiện mô hình một cấp chính quyền và 2 cấp hành chính.