20,12% diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ông Hoàng Minh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm hành động khắc phục bom mìn Việt Nam cho biết, diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn là 66.000km2, chiếm 20,12% tổng diện tích đất trên cả nước.

Phần lớn các khu vực còn bị ô nhiễm bom mìn đều gần các khu dân cư và các công trình quan trọng, không xử lý được bằng hủy nổ tại chỗ. Đến nay, Việt Nam mới lập xong bản đồ ô nhiễm bom mìn của 25 tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Đông Nam Bộ. Dự kiến, thời gian dọn sạch bom mìn, vật nổ trên toàn quốc phải mất vài trăm năm với kinh phí 10 tỷ USD.