241 hộ nghèo huyện Sóc Sơn được hỗ trợ tu sửa nhà ở

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/10, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị triển khai tháng cao điểm “Ngày Vì người nghèo” năm 2019.

Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” mang ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết nhân ái của người Việt Nam trên mọi miền đất nước. Năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” toàn huyện đã vận động được 1.744.237.956 đồng, vượt chỉ tiêu TP giao 57,83%; 9 tháng đầu năm 2019 vận động được 618,5 triệu đồng.
 Khen thưởng các tập thể, cá nhân 
Từ nguồn vận động và nguồn TP, năm 2018 - 2019 đã hỗ trợ 241 hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà hư hỏng, xuống cấp với tổng số tiền 2.665.500.000 đồng; tặng quà cho 830 hộ nghèo, trị giá 243.390.000 đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện phối hợp với UBND huyện và các tổ chức thành viên vận động các nhà hảo tâm trực tiếp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 22 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 565 triệu đồng, 9 ti vi trị giá 27 triệu đồng, hỗ trợ học tập cho 48 học sinh, sinh viên giỏi thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách 66 triệu đồng.
Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các xã, thị trấn hỗ trợ học tập cho 76 trẻ em nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 30 người, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 221 hộ, hỗ trợ 58 hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền 261,3 triệu đồng. Từ đó đã góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Sóc Sơn theo chuẩn đa chiều còn 1,88% (1.568 hộ) vào cuối năm 2018.
Tại hội nghị, UBND huyện Sóc Sơn đã khen thưởng và biểu dương 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện năm 2018.