35 địa phương thí điểm hoạt động xe điện phải báo cáo kết quả

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đối với 35 địa phương thực hiện thí điểm cho xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoạt động.

35 địa phương cần báo cáo kết quả thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh gửi về Bộ GTVT.
35 địa phương cần báo cáo kết quả thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh gửi về Bộ GTVT.

Cụ thể, trong văn bản gửi tới các tỉnh, TP đang cho thí điểm hoạt động xe điện, Bộ GTVT cho biết, năm 2018, cơ quan này đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

Đến nay đã có 35 địa phương được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm hoạt động loại xe này. Bộ GTVT đề nghị 35 địa phương trên chỉ đạo Sở GTVT tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn trong năm 2022 rồi căn cứ vào đó đưa ra đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, khó khăn cũng như những đề xuất, giải pháp, kiến nghị (nếu có), gửi về Bộ GTVT trước ngày 8/2/2023.

Lý giải cho yêu cầu trên, Bộ GTVT cho biết, cơ quan này đang xây dựng dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện dự thảo Luật Đường bộ đang tiếp tục thực hiện hoàn thiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong dự thảo luật này Bộ GTVT đã nghiên cứu và đưa nội dung quản lý đối với hoạt động vận tải khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ vào.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng sẽ giữ nguyên số lượng 35 địa phương đã được Thủ tướng cho phép thí điểm đến khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

Do đó, báo cáo việc thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe bốn bánh phục vụ chở khách tham quan, du lịch từ 35 địa phương đang thực hiện rất cần thiết để làm căn cứ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế, cũng như việc nắm bắt tình hình thực tế phục vụ công tác xây dựng dự thảo Luật Đường bộ.